Naujienos

Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

2018-08-27

Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gali gauti studentai:

  • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę.

Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur. per mėnesį).  Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.

Socialinė išmoka (nuo 203 Eur iki 319 Eur) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečiai privalo pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba  dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių. patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užpildęs elektroninės formos paraišką, su prašymu pateikiamus dokumentus studentas Fondui turi pateikti, išsiųsdamas juos paštu arba atnešdamas į vietą.

Daugiau informacijos suteiks:

Vyriausioji specialistė

Aldona Valatkevičiūtė

+370 5 263 9158

aldona.valatkeviciute@vsf.lt

 

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

17 + 5 =

Kitos naujienos

Į viršų