Naujienos

Gerosios patirties sklaida Alytaus lopšelyje – darželyje „Nykštukas“

2016-03-21

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ sutelkta bendruomenė, vyrauja darnūs, šilti ir pagarbūs santykiai, geras įstaigos įvaizdis ir prestižas, pasiekti ryškūs pokyčiai.  Sukurta moderni, saugi ir estetiška ugdymo(si) aplinka, išplėtotos ugdymo erdvės:  renovuotos sporto ir muzikos salės, lego žaidimų kambarėlis, seklytėlė, turtingas logopedo kabinetas.  Edukacinėse aplinkose vaikai gali laisvai rinktis veiklą, ją keisti pagal poreikius, tyrinėti ir ugdytis kūrybiškumą. Nuolat ieškoma naujų inovacijų ugdymo kokybės gerinimui, džiaugiamės aktyviu tėvų dalyvavimu  įstaigos gyvenime.  Bendradarbiaujant su tėvais lopšelyje-darželyje organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, edukacinės programos, projektai, konkursai, parodos, seminarai. Puoselėjamos dzūkų krašto tradicijos, švenčiamos lietuvių kalendorinės šventės, pasirenkamos įvairios formos. Nuo mažens vaikams ugdomas pariotiškumas,tautiškumas, pilietiškumas, rengiamos   pilietinės akcijos, tautinės šventės.  Renginiai talpinami lopšelio-darželio interneto svetainėje.

Sudarytos geros sąlygos įstaigos darbuotojams tobulėti ir profesinei kompetencijai augti.  Nenutrūkstamas pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose padeda įgyti naujų kompetencijų vaikų kūrybiniam, meniniam, kalbos ugdymui. Pedagogai geba tenkinti šiuolaikinių vaikų smalsumą, naudoja informacinių komunikacinių technologijų priemones, tobuli   kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.  Lopšelyje-daželyje organizuojami seminarai miesto ir rajono pedagogams.

 

2016 m. kovo 16 d. Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyko seminaras „Sklandžios kalbos link su IKT priemonėmis“. Svečiavosi Alytaus kolegijos Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja Laima Urbonienė ir Švietimo renginių pedagogams organizatorė Vadybos ir finansų katedros lektorė Aurelija Goravičienė. Dalyvavo Alytaus miesto ir rajono įstaigų logopedės ir auklėtojos. Seminaro programos vadovės ir organizatorės dalijosi gerąja patirtimi ir kartu ieškojo inovatyvių žinių apie logopedo kūrybinę patirtį ir kalbos lavinimą ikimokyklinėje įstaigoje. Živilė Uscilienė, vyresnioji logopedė parodė atvirą metodinę logopedo veiklą. Prie interaktyvios „SmartBoard“ lentos, atliko pratybas „Garsų Š ir Ž diferenciacija žodžiuose, sakiniuose“ su priešmokyklinio amžiaus vaikais, skaitė pranešimą seminaro dalyvėms „Trimečių vaikų šnekamosios kalbos skatinimas“ ir pristatė įstaigoje vykdomą ilgalaikį projektą su trimečiais vaikais. Asta Gecevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė su lopšelio-darželio bendruomene parengė parodą ,,Linksmosios raidelės“.

Seminaro dalyvės ir svečiai pasidžiaugė įdomiu, kūrybingu, inovatyviu seminaru „Sklandžios kalbos link su IKT priemonėmis“ ir aplankė spalvingą, kūrybišką ir vertingą parodą. Įstaigos „Svečių knygoje“ įrašytos padėkos už gerosios darbo patirties sklaidą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Angelė Juškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Davainienė ir seminaro organizatorės dėkojo seminaro dalyvėms ir svečiams už dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo programoje.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

one − 1 =

Kitos naujienos

Į viršų