Naujienos

Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta įstaigos 55-erių metų veiklos sukakčiai paminėti

2016-04-23

Dzūkijos sostinės alma mater linkėta sulaukti ir 110-ojo jubiliejaus

Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta įstaigos 55-erių metų veiklos sukakčiai paminėti.

Mus sieja unikali 55 metų bičiulystės istorija, tiek savo veiklos metų skaičiuoja Alytaus kolegija, kaip mokslo ir studijų institucija. Kaupiasi metai, pasipildantys nauja, svaresne patirtimi ir kuria naujus istorijos puslapius. Tačiau mokykla neturi senatvės – keičiasi kartos, studentai ir  absolventai, kursų lankytojai, akademinis personalas; keičiasi mokyklos statusas, tačiau mokykla išlieka jauna, nuolat atsinaujinanti, ieškanti naujų kelių ir sprendimų besikeičiančiame Alytaus miesto gyvenime. Kolegijos istorija – labai svarbi Alytaus miesto ir regiono istorijos dalis. Jos siekis ir pastangos nukreiptos ne kurti atskirą institucijos gyvenimą, o aktyviai dalyvauti garsinant Alytaus regiono vardą bei įtvirtinti pozityvų įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje. Šiandien Alytaus kolegija, kaip aukštojo mokslo institucija, išleidusi jau per 25 tūkstančius absolventų, yra akredituota tarptautiniu lygiu; užsienio ekspertų akredituotos ir visos realizuojamos studijų programos. Absolventams įteikiami aukštojo mokslo diplomai yra pažymėti specialiu Europos Komisijos suteiktu pripažinimo ženklu – kalbėjo Alytaus kolegijos direktorė, doc. Danutė Remeikienė.

Paminėti prasmingą 55 metų veiklos jubiliejų Alytaus kolegijoje buvo organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Aukštojo mokslo ir verslo darnaus bendradarbiavimo iššūkiai ir perspektyvos skaitmeninėje visuomenėje“.

Direktorė ir, žinoma, visa kolegijos bendruomenė džiaugėsi, kad šventiniame bei moksliniame Alytaus kolegijos jubiliejiniame renginyje tiek centriniuose rūmuose, tiek Informacijos ir ryšių technologijų fakultete dalyvavo per 350 dalyvių iš Lietuvos ir 10 kitų pasaulio šalių, tokių kaip: JAV, Norvegija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Čekijos Respublika, Prancūzija Baltarusija, Pakistanas, Kongas, Nigerija, Indija, Kinija. „Džiaugiuosi, kad toks gausus būrys svečių  aukštai įvertino nueitą 55-erių metų kelią. Įstaiga nuo jos įkūrimo keitėsi ir tobulėjo, tačiau nuo pat pradžių joje dirbo ir šiandien dirba ambicingi, darbštūs, didelių tikslų turintys žmonės. Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad didėja ir tarptautinių studentų ratas – čia studijuoja ir diplomų siekia 12 pasaulio šalių atstovai, o mūsų miestas, šalis tampa atvira įvairioms kultūroms“, – kalbėjo D. Remeikienė.

Turbūt nėra šalies, kur nebūtų skambėjęs kolegijos ir, žinoma, Alytaus vardas. Nepaprasto pasišventimo ir ryžto reikėjo, kad iš saulėtų spalvingų Azijos ir Afrikos šalių į nedidelį ir šaltoką Alytaus miestą atvyktų savo lėšomis studijuoti užsienio studentai. Nuostabu, kad jau šiemet AK išleis antrąją tarptautinių studentų laidą. Akademinis personalas gali didžiuotis, kad kasmet vis daugiau studentų iš Europos valstybių mokytis pagal Erasmus+ mainų programą taip pat renkasi Alytaus kolegiją.

Kolegiją, kaip patikimą ir potencialų partnerį, pripažįsta ES mokslo, švietimo ir verslo institucijos. Pranešimus skaitė ar nuoširdžias sveikinimo kalbas sakė Norvegijos profesorius Jan-Urban Sandal ir studentai Mujtaba Razzaq iš Pakistano bei Malik Ramjan Vadsariya iš Indijos; Caroline Coles iš Jungtinės Karalystės De Montfort universiteto; Lenkijos profesoriaus Edvardo Ščepaniko aukštosios profesinės mokyklos Suvalkuose vicerektorius Jarosław Kuczyńki; Baltarusijos Respublikos Verslo ir vadybos instituto bei Informatikos ir radioelektronikos universiteto lektoriai Tatiana ir Natalia Kojar, Diana Artsymenia. Nuotoliniu būdu konferencijos dalyvius sveikino ilgametis kolegijos bičiulis ir dėstytojas – lietuvių kilmės JAV profesorius iš State University of New York at Geneseo Dr. Joseph A. Bulsys.

Giliomis įžvalgomis ir konceptualiu perspektyvos matymu tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos ,,Aukštojo mokslo ir verslo darnaus bendradarbiavimo iššūkiai ir perspektyvos skaitmeninėje visuomenėje“ dalyvius stebino Europos komisijos ekonominės politikos pareigūno Lietuvoje Mariaus Veščegos; AB „Šiaulių bankas“ Vilniaus filialo, Vilniaus regiono projektų vadovo Viktoro Budraičio bei kolegų mokslininkų ir lektorių pranešimai iš Vytauto Didžiojo, Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos, Aleksandro Stulginskio universitetų;

Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus technologijų ir dizaino, Panevėžio, Šiaulių kolegijų bei Alytaus profesinio rengimo centro. Visi nutilo klausydami Roko Puzono, Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademijos nario ir Šv. Benedikto gimnazijos mokinio pasisakymo apie skaitmeninės visuomenės privalumus ir grėsmes. Renginio metų buvo profesionaliai pademonstruota skirtingų žemynų bei tautų, skirtingų kartų, skirtingo profesinio statuso atstovų simbiozė.

Pranešimų straipsniai bus publikuojami Alytaus kolegijos įregistruotame mokslo darbų leidinyje „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“, referuojamame tarptautinėje duomenų „Index Copernicus“ duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą. Elektroninis leidinys bus išleistas birželio mėnesį.

AK bendruomenė džiaugėsi ne tik sėkmingu solidžiu moksliniu renginiu, bet ypač buvo pagerbta ir įvertinta už nuolatinį tobulumo ir harmonijos siekimą, stebinančias idėjas ir  sumanymus, koreliuojančius su sunkiu ir atsakingu darbu, begaline kantrybe. Didžiules svajones, kūrybiškumą, atsakomybę ir tvirtą valią, sukūrusią ypatingą Alytaus kolegijos bendruomenės darbinį gyvenimo stilių.

Koks puikūs būtų darbuotojų kolektyvas – lemtinga organizacijos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo profesionalaus vadovavimo, kuris uždega darbuotojus idėjomis ir energija, skleidžia pozityvumą, rodo iniciatyvą ir demonstruoja kryptingas pastangas.  Alytaus kolegijos sinonimas yra kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė. Jos strateginis mąstymas, nepaprastas žingeidumas, inovacijų drąsa, užsibrėžtų tikslų siekimas, rezultatyvus atstovavimas mokslo, švietimo ir verslo asociacijose ir partnerystės tinkluose, profesionali vadyba į aukštumas iškelia ir Alytaus kolegijos bendruomenės autoritetą. Ji nepaneigiamai šiandien yra vertinama kaip viena ryškiausių koleginio sektoriaus lyderių.

Sutelkto vadovės ir bendruomenės darbo rezultatai yra akivaizdūs, nes jais pasidžiaugti į jubiliejinį renginį gausiai susirinko žmonių, kuriems rūpi institucijos veikla, o jie patys noriai dalyvauja Alytaus kolegijos gyvenime.

Svarbiausia parama ir palaikymas visada ateina iš  sutelktų  ir išmintingų sprendimų, kuriuos priima LR Vyriausybė ir Seimas. Renginio dalyviams didelę pagarbą išreiškė dr. Vydas Gedvilas, Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas, atvežęs LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės padėką Alytaus kolegijos direktorei doc. Danutei Remeikienei. Jis džiaugėsi aktyvios regioninės mokslo ir švietimo institucijos veiklos rezultatais, akcentavo Alytaus kolegijos nuolatinį kokybės siekimą bei palinkėjo būti inovatyviems ir ambicingiems. Visus sveikino ir linkėjo tolesnio klestėjimo ilgamečiai kolegijos bičiuliai LR Seimo narys Kęstutis Daukšys ir Alytaus kolegijos garbės daktarasJulius Sabatauskas, atvežęs LR Ministro Pirmininko, dr. Algirdo Butkevičiaus padėką vadovei Danutei Remeikienei ir bendruomenei.

Kolegijos bendruomenės darbu džiaugėsi Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė sveikindama instituciją, demografinės regresijos akivaizdoje išlaikančią pastovų studentų ir darbuotojų skaičių. Už aktyvią ir nuoširdžią veiklą garsinant Pietų Lietuvos regiono vardą ugdant jaunimo profesinį meistriškumą, profesionalią tarptautinių studijų plėtrą, novatorišką dalyvavimą projektinėje ir mokslo taikomojoje veiklose bei nuolatinį kokybės siekimą diegiant rezultatyvias mokslo inovacijas viceministrė įteikė Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštus doc. Danutei Remeikienei, Alytaus kolegijos direktorei; Jurgitai Merkevičienei, direktorės pavaduotojai akademinei veiklai; dr. Linai Kankevičienei, Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto dekanei; Laimai Urbonienei, Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėjai; Jovitai Balčiūnienei, Studijų kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjai; Danutei Baravykienei, Jaunųjų informatikų akademijos direktorei; Onutei Adomavičienei, kanceliarijos vedėjai; Vytautui Žvinakevičiui, ilgamečiui Inžinerijos fakulteto dekanui.

 Pietų Lietuvos regiono strategai, savivaldybių vadovai: Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras; Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras, Gintautas Salatka, Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas; Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas; Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas bei visi Alytaus miesto tarybos nariai linkėjo kolegijai ir toliau būti miesto ir regiono gyvastimi, tobulėti ir plėstis. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas ir jo pavaduotoja Silvija Peštenienė Alytaus kolegijos darbuotojams įteikė Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus padėkas.

Įkvepiančias padėkas ir linkėjimus išreiškė socialiniai partneriai Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų viceprezidentai ir tarybos nariai, kurių vardu kalbėjo Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas, UAB „Traidenis“ direktorius Sigitas Leonavičius,  Pramoninkų konfederacijos garbės prezidentas Antanas Andrulionis bei ilgametis institucijos bičiulis ir pagalbininkas Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Romualdas Ambroževičius.

Alytaus kolegijos direktorei ir darbuotojams didelį dėmesį ir pagarbą pademonstravo verslo įmonių, viešųjų įstaigų vadovai, kaip: Vydas Baravykas, Pranas Šeduikis, Gediminas Daukšys, Česlovas Daugėla, Linas Micka, Juozas Skudra, Liudas Ramanauskas, Aldas Kikutis, Artūras Vasiliauskas, Arūnas Šarka, Jolanta Kiguolienė, Regimantas Mačiulis, Vaida Kamandulienė, Kazimieras Sventickas, Danutė Černyševienė, Aloyzas Jaciunskas,Janina Ingelevičienė, Robertas Ulinskas, Vida Silvanavičienė, Loreta Jakinevičienė, Algirdas Klimavičius.

Ilgamečio klestėjimo ir bendrų prasmingų darbų linkėjo Lietuvos kolegijų, profesinių mokyklų, Druskininkų švietimo centro, Alytaus trečiojo amžiaus universiteto vadovai.

Šventinėje ceremonijoje dalyvavo Alytaus pagrindinių mokyklų, progimnazijos ir gimnazijų vadovai, kurių išminties dėka, Alytaus mokiniai demonstruoja puikius rezultatus ir tampa Alytaus kolegijos studentais. Neišsenkančių įkvėpimo šaltinių, naujų mokslo ir švietimo darinių mokiniams ir mokytojams linkėjo Vilija Sušinskienė, Alytaus mokyklų direktorių asociacijos pirmininkė, gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas, pagrindinių mokyklų vadovai Zenius Kunigonis, Regina Špukienė, Donatas Vasiliauskas.

Renginyje gausiai dalyvavo garbingą Alytaus kolegijos istoriją kūrusių, daugybę absolventų laidų į gyvenimą išleidusių buvusių dėstytojų ir šiandien savo kūryba bei prasmingais darbais turtinančių miesto gyvenimą. Kolegiją sukakties proga pagerbė institucijai ištikimi  absolventai ir studentai.

,,Kad pateisinčiau visų pasitikėjimą, o ypač Jūsų, Alytaus žmonės, kaskart privalau labai stengtis. Mūsų visų sėkmės garantas – pasitikėjimas. Pasitikėkite manimi, gyvendami nepaprasta dabartimi, sukursime nuostabią ateitį“ – sako Alytaus kolegijos direktorė, doc. Danutė Remeikienė. Yra žmonių, kurie kitus įkvepia savo asmeniniu pavyzdžiu, taip keisdami daugumos žmonių gyvenimus. Tai ne skambūs žodžiai, o realūs darbai. Praėjo penkeri metai nuo praėjusio jubiliejaus, o Danutės Remeikienės iniciatyva buvo įsteigti ir planuojami nauji dariniai.

Jau 3 metus veikianti Jaunųjų informatikų akademija demonstruoja vis naujus ir geresnius mokinių pasiekimus IT srityje. Akademijos iniciatyva plečiasi į regiono miestus ir miestelius. Bendradarbiavimo siekia net aukštosios mokyklos. Naujais mokslo metais Alytaus kolegijoje veiklą pradės STEAM centras, skirtas ugdyti mokinių gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo žinais bei įgūdžius. Patraukli pirmoji pažintis padėtų jaunimui nuo mažens susidomėti šiais sudėtingais mokslais, o vėliau – rinktis jų studijas.

Nepaprastų pastangų reikėjo, kad netrukus Alytaus kolegijoje pradėtų veikti naujas Sveikatos priežiūros fakultetas. Akreditacijos laukia pirmoji Bendrosios praktikos slaugos  programa.

Sėkminga veikla pasigirti gali  Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras, kurdamas naujus valstybės tarnautojų ir  verslo atstovų kompetencijų tobulinimo padalinius. Ypač reikšmingas laimėjimas – naujo švietimo darbuotojų tobulinimo (-si) padalinio nacionalinis akreditavimas ir įsteigimas ir kt.

Už mūsų pergales ir laimėjimus, be abejo, mes esame labai dėkingi Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovams, Seimo nariams, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vadovams, Alytaus apskrities S. Kudirkos ir Druskininkų ligoninių bei Alytaus poliklinikos vadovams ir specialistams – akcentuoja direktorė Danutė Remeikienė.

Jubiliejinio mokslinio renginio metu kolegijoje veikė fotografijos ir meno kūrinių parodos bei  interaktyvi Alytaus Europe direct informacijos centro  ekspozicija „Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje“. Išsirinkti naujausių kūrinių bei degustuoti skanėstų kvietė UAB „Rixa“, UAB „ChocoGroup“ bei UAB „Remedija“.

Alytaus kolegijos renginio svečius ir dalyvius džiugino Alytaus kolegijos tarptautinių studentų bei Alytaus Adolfo  Ramanausko-Vanago gimnazijos gimnazistų instrumentinė grupė, vadovė J. Šemetienė. Šventę vainikavo Alytaus seksteto „Tango“, vadovė D. Martikonytė, bei Alytaus diksilendo, vadovas D. Platūkis, koncertai ir šventinis lazerių šou.

Jubiliejinė šventė baigėsi, tačiau visą minėjimo laikotarpį vis dar plaukia daugybė sveikinimo laiškų iš Lietuvos ir pasaulio su linkėjimais ir padėkomis už vaisingą bendradarbiavimą, bendražmogiškų vertybių puoselėjimą, nuoširdžią pagalbą, aktyvias iniciatyvas, mokslo ir studijų laimėjimus.

,,Alytaus kolegijos bendruomenės vardu dėkoju visiems, kurie kūrė šiandieninės Alytaus aukštosios mokyklos pamatus. Dėkoju visiems, kurių asmeninės veiklos istorijos bei įžvalgos yra įkvėpimo ir stiprybės šaltinis, kurie tikite mūsų sutelkto darbo sėkme ir aukštai vertinate mūsų rezultatus. Ir tiems, kurie kritikuojate, ar teikiate konstruktyvius patarimus, dalijatės savo patirties turtais, nepaliaujamai domitės mūsų veikla. Vertinu Jus už talentą ir išmintį, už gebėjimus tinkamai priimti gyvenimo iššūkius. Jūs nusipelnėte pačios karščiausios padėkos, nes mūsų bendradarbiavimas padeda pakilti mums į visiškai naują lygį. Kiekvieno Jūsų įnašas į mūsų sėkmę nepaprastai reikšmingas – šiais žodžiais direktorė Danutė Remeikienė dėkoja visiems institucijos partneriams.

 

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

nineteen + twenty =

Kitos naujienos

Į viršų