Naujienos


RINKIMAI Į ALYTAUS KOLEGIJOS DARBO TARYBĄ

RINKIMAI Į ALYTAUS KOLEGIJOS DARBO TARYBĄ

2017-11-21
Alytaus kolegijos (toliau – Kolegija) Darbo tarybos rinkimų komisija skelbia Kolegijos darbo tarybos rinkimus (toliau – Darbo taryba). Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi Kolegijos darbuotojai, kurių darbo santykiai su Kolegija trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Kolegijos Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su […]

Tarptautinis konkursas ,,Maisto technologas 2017“

Tarptautinis konkursas ,,Maisto technologas 2017“

2017-11-10
2017 metų lapkričio mėnesį Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra kartu su Targovištės miesto Valachijos universiteto Aplinkos inžinerijos ir maisto mokslo fakultetu (Rumunija) organizuoja tarptautinį konkursą ,,Maisto technologas 2017“. Konkurse dalyvaus Alytaus kolegijos studentų komanda. Komandai vadovaus Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija studijų dalyką dėstanti dėstytoja Auksė Sapežinskienė.

Praktinis seminaras Prancūzijoje

Praktinis seminaras Prancūzijoje

2017-11-09
2017 m. spalio 22–28 d. Erasmus+ programos gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projekto Inovatyvus IKT ugdymas socialiniam – ekonominiam vystymuisi (IESED) Nr. 574283-EPP1-12016-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP ekspertai dalyvavo praktiniame seminare „IT specialisto profilio modeliavimas” Lilio mokslo ir technologijų universitete (Prancūzija).

Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai

Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai

2017 m. lapkričio 20 – 26 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri skiriama Lietuvos andragogams ir suaugusiems besimokantiesiems Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų sukakčiai. Alytaus kolegija dalyvauja regiono Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose. Programos renginiai  

Lietuvos dienos Kanagawa universitete (Japonija)

Lietuvos dienos Kanagawa universitete (Japonija)

2017 m. spalio 15–21 d. Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rozalija Radlinskaitė dalyvavo Lietuvos dienų renginiuose Kanagawa universitete (Japonija).

Į viršų