Alytaus STEAM atviros prieigos centras

Alytaus STEAM atviros prieigos centras – Alytaus kolegijos padalinys, kuriame mokiniai gali praktiškai susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuoti ir kurti. Ypatingas dėmesys skiriamas iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės ugdymui. Čia nuo darželio iki universiteto formuojama nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai. STEAM centre taip pat sudaromos galimybės tobulinti kvalifikaciją regiono mokytojams, o visuomenė gali susipažinti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis.

Alytaus STEAM atviros prieigos centre yra įrengtos 4 modernios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, IT/robotikos bei specializuota, atitinkanti regiono poreikius, Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo ir įrengta skaitmeninė FabLab erdvė.

 


REGISTRACIJA Į UŽSIĖMIMUS
Informacija dėl registracijos mob. +370 682 57 877 (Alytaus STEAM atviros prieigos centro vedėja Valė Zdanavičienė)
el. p. vale.zdanaviciene@akolegija.lt


 


Biologijos ir chemijos laboratorija – STEAM

 


Fizikos ir inžinerijos laboratorija – STEAM

 


Robotikos ir IT laboratorija – STEAM

 


Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo laboratorija – STEAM

 

Kontaktai
Alytaus STEAM atviros prieigos centro vedėja Valė Zdanavičienė
Studentų g. 17, LT-62252 Alytus (109 kab.) mob. +370 682 57 877
el. p. vale.zdanaviciene@akolegija.lt

Sekite mus Facebook paskyroje 


 

STEAM atviros prieigos centrai kuriami  įgyvendinant  ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą. Pagrindinė veikla – sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika. Projektu trukmė – iki 2026 metų balandžio 30 d. Veiklos įgyvendinimui skirtas 7017524,73 Eur finansavimas.