Vizija ir misija

Vizija

Alytaus kolegija – aukštoji mokykla, tenkinanti specialistų rengimo poreikius besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias technologijas studijų procese; aktyviai ir sėkmingai veikianti tarptautinėje erdvėje kaip mokymo institucija, mokslo taikomųjų tyrimų centras; kultūros ir mokslo židinys; neatsiejama teigiamo Lietuvos įvaizdžio dalis; atvira visuomenei, konkurencinga, teikianti galimybę kiekvieno jos nario saviraiškai.

Misija

Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą įgyjančius kvalifikuotus verslo, technologijų krypčių specialistus, gebančius savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos ir tarptautinės rinkos poreikius; sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą; užtikrinti ir nuolat gerinti AK veiklos kokybę vadovaujantis Europos nuostatomis ir gairėmis.