Laisvai pasirenkami dalykai

INFORMACIJA
Laisvai pasirenkamų dalykų registracijos taisyklės:

 • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus skelbiama kolegijos interneto puslapyje, facebook paskyroje, katedrose.
 • Laisvai pasirenkamų dalykų studijoms registracija internete vykdoma Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto bei Vadybos ir inžinerijos fakulteto studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms. Dalykus renkasi ir registracijos formoje registruoja I ir II kurso nuolatiniai ir II ir III kurso ištęstiniai studentai.
 • Pirmas registracijos etapas –  vasario 1 d. iki vasario 20 d. Po pirmojo etapo, iki vasario 28 d. Studijų centras pateikia du sąrašus katedrų vedėjams ir skelbia tinklalapyke – vieną su dalykais, kuriuos pasirinko ne mažesnis skaičius, negu nurodyta 6 punkte (AK laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašas) ir kitą, kuriame paskelbti dalykai, kurie surinko mažesnį nei minimalų studentų skaičių.
 • Studentai, kurie nedalyvavo pirmajame etape arba tie, kurie pasirinko dalykus, surinkusius mažesnį nei minimalų studentų skaičių, dalyvauja antrame etape –nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Tokia pačia tvarka sąrašai skelbiami iki kovo 30 d.
 • Studentai, kurie per antrąjį turą pasirinko dalykus, kurie negali būti organizuojami pagal 6 punktą, arba nedalyvavo pasirinkimų etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.
 • Atsakinga už informacijos teikimą bei konsultavimą laisvai pasirenkamų dalykų klausimais Studijų centro vedėja Greta Rauličkytė tel. (8 69) 391 581, el. p. greta.raulickyte@akolegija.lt
 • Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką galite gauti jį siūlančioje katedroje.
  • Anglų k. II

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Regina Bartkevičiūtė
   Dalyko aprašymas:
   kursas suteikia elementarių žinių apie pagrindines anglų k. gramatikos struktūras: asmenavimą, klausimų sudarymą, esamąjį, būtąjį, būsimąjį veiksmažodžių laikus; kasdieninės anglų kalbos vartojimą gyvenimiškose situacijose, apimant tokias temas: prisistatymas, išvaizda, pomėgiai, šeima, būstas, drabužiai, dienotvarkė, kelionės, profesija. Mokoma rengti nesudėtingus pristatymus, rašyti paprastus laiškus, atsakymus į užklausas, rasti informaciją internete, ją išsiversti.

  • Aplinkos apsauga

   Inžinerijos katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos Aplinkos Monitoringo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų norminių teisės aktų, suderintų su Europos Sąjungos teisės aktais, pagrindinės nuostatos, jų įgyvendinimo priemonės. Supažindinama su pagrindiniais aplinkos apsaugos mokslo principais, organizuojant ir vykdant konkretų verslą. Nagrinėjami atliekų tvarkymo principai, būdai, jų svarba, mažinant atliekų kaupimą. Paaiškinta aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo politika, jos svarba. Nagrinėjama pagamintų prekių aplinkosauginio ženklinimo tvarka bei taikymo aspektai konkrečioje veikloje.

  • Eismo saugumas

   Inžinerijos katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Romaldas Milius
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama sistema „Vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka“, kurios elementai turi svarbią reikšmę eismo saugumui. Analizuojama transporto priemonių eksploatacinės charakteristikos atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas, vertinamos vairuotojo psichofiziologinių savybių įtaka aplinkai ir eismo saugumui. Apibrėžiama dabartinė eismo saugumo padėtis pasaulyje ir Lietuvoje, prioritetinės eismo saugumo kryptys ES ir Lietuvoje, mažinant avaringumą Lietuvos keliuose. Nagrinėjami kelių eismą reglamentuojantys teisiniai ir normatyviniai dokumentai.

  • Elektroninė komercija

   Informacijos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Jovita Balčiūnienė
   Dalyko aprašymas:
   studijuodami dalyką, studentai įgyja žinių apie e. komerciją, elektroninės rinkos mechanizmus, įrankius ir poveikį, vartotojų elgseną internete, interneto rinkodarą ir reklamą, verslas-verslui elektroninę komerciją bei suprasti e. komercijos poveikį strateginio planavimo procesui.

  • Ergonomika

   Inžinerijos katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kitų norminių teisės aktų, suderintų su Europos Sąjungos teisės aktais, pagrindinės nuostatos, jų įgyvendinimo priemonės. Pateikta kaip turi būti sudaromos saugios ir sveikos darbo sąlygos, jų vertinimas. Analizuojama rengiamų ir įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų vertinimo kriterijai bei sąlygos darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. Analizuojami žmogaus sveikatos ir saugumo darbe ergonominiai reikalavimai. Įvertinama pagrindiniai ergonomikos mokslo principai, kuriant naujas darbo vietas.

  • Funkcionalusis maistas

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Birutė Judickienė
   Dalyko aprašas:
   studentai supažindinami su funkcionaliojo maisto reglamentavimu bei žmogaus genetine informacija. Studijuojant šį dalyką, įgyjama žinių apie funkcionalaus maisto produktų sudedamąsias dalis: maistines skaidulas, oligosacharidus, sacharidus-alkoholius (poliolius), vitaminus ir mineralines medžiagas, probiotines bakterijų kultūras, peptidus ir proteinus, polinesočiasias riebalų rūgštis, antioksidatorius, augalų ekstraktus ir kitas medžiagas; jų poveikį žmogaus sveikatai. Studentai išmoksta atlikti funkcionaliojo maisto produktų sudedamųjų dalių skaičiavimus, atlieka praktinius darbus, padedančius teorines žinias pritaikyti praktikoje.

  • Internetinės technologijos

   Informacijos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Rasa Balynienė
   Dalyko aprašymas:
   kurso metu studentai supažindinami su naujausiomis paslaugomis bei technologijomis internete. Trumpai pristatoma interneto raida, prieinamumas, pasiekiamumas, supažindinama su interneto paslaugų įdiegimo ir valdymo pagrindais, WEB 2.0 galimybėmis. Apžvelgiami kliento – serverio modeliai, aptariami internetinių puslapių kūrimo HTML kalba, registracijos, talpinimo, saugumo ir autorizacijos klausimai. Paaiškinamos paveiksliukų, garso ir vaizdo objektų įtraukimo į asmeninius puslapius panaudojimo galimybės. Studentai supažindinami su įvairiais komunikavimo ir paieškos įrankiais.

  • Kompiuterinis dizainas

   Informacijos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Edita Griškėnienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie grafinio dizaino sudedamuosius elementus, sąveiką su kitais menais, kompozicijos harmonizavimo priemones, šriftų komponavimą, grafinio dizaino spaudos objektų projektavimą. Praktiniai užsiėmimai yra skirti Adobe Photoshop programa nagrinėti pagrindinius įrankius ir komandas, analizuoti sluoksnių naudojimo galimybes, išbandyti specialiųjų efektų taikymo pavyzdžius. Išmoksite kurti ir redaguoti iliustracijas, reklaminį plakatą, grafines tekstūras, retušuoti fotografijas ar tiesiog sukomponuoti kelis piešinius, kuriuos pritaikysit įmonės veikloje. Vektorinė grafikos CorelDraw programa išmoksite objektų komponavimą, transformavimą, redagavimą, teksto ir specialiųjų efektų naudojimą, reklamos elementų ruošimą ir pritaikymą įmonės veikloje. Formuojama kompiuterinio dizaino žinių gebėjimų ir įgūdžių sistema, reikalinga studento pasirinktai studijų programai įsisavinti bei realaus gyvenimo poreikiams tenkinti.

  • Komunikacinė elgsena

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašymas:
   efektyvios komunikacijos organizacijoje ir už jos ribų užtikrinimas yra esminis šiuolaikinės organizacijos sėkmės pamatas. Komunikacinės elgsenos dalykas skirtas parengti būsimus Informacinių sistemų technologus efektyviau komunikuoti asmeninėje bei profesinėje aplinkoje. Studijuodami studentai susipažins su iškalbos istorija, pagrindiniais komunikacijos procesais, būdais, viešosios kalbos parengimo etapais bei kalbos sakymo būdais, teksto kompozicija, viešosios kalbos teksto kūrimu akcentuojant klausymosi svarbą, susipažins su klausytojų dėmesio valdymo būdais, išsiugdys gebėjimą parengti viešąją kalbą ir ją prezentuoti.

  • Multimedija ir internetas

   Informacijos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danguolė Leščinskienė
   Dalyko aprašymas:
   suteikiamos žinios apie multimedijos reikšmę, multimedijos kūrimo priemones, pagrindinius multimedijos elementus: tekstą, garsą, grafinius vaizdus, video, animaciją. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su programa Adobe Flash – animacijos kūrimo priemone. Supažindinama su programos įrankiais, animacijos būdais, sluoksniais, biblioteka ir jos simboliais Flash dokumente, ActionScript scenarijais, publikavimo internete formatais, kuriami įvairūs animuoti objektai, nesudėtingi žaidimai, elektroniniai atvirukai.

  • Politologija

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Liuda Neringa Čižinauskienė
   Dalyko aprašymas:
   studijos pradedamos politikos mokslo principų aiškinimu bei politinės kultūros ir socializacijos teorine analize. Pateikiamos valstybės funkcijos, valstybės formos, valstybių klasifikavimas, partijų tyrimo parametrai. Analizuojami politinės kultūros suvokimo lygiai.

  • Prancūzų k. II

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyko kursas teikia galimybes ugdytis prancūzų kalbos komunikacinę kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime, įgyti tam būtinų lingvistinių bei socialinių kultūrinių žinių ir gebėjimų, formuotis savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. Šis kursas teikia galimybes siaurai, bet gana savarankiškai komunikacijai užsienio kalba: visose komunikacinės veiklos srityse studentų pasiekimai orientuojami į Europos Tarybos kalbos mokėjimo „Pradedančiųjų“ lygmenį (A1).Kurse bus pristatomos buitinės temos: susipažinimas, maisto produktai, apsipirkimas, sveikata ir t.t. Kursas parengtas komunikacinio metodo pagrindu, kai beveik visas mokymosi laikas naudojamas kiekvieno studento individualiems ir grupiniams veiksmams.

  • Projektų vadyba

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
   Vadybos ir finansų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Nijolė Vitienė
   Dalyko aprašas:
   studijų dalyko metu bus nagrinėjama projekto pagrindiniai rengimo bei valdymo etapai bei projekto, kaip inovacijos, išorinė bei vidinė aplinka ir iššūkiai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas projekto idėjos generavimui bei partnerių pasirinkimui ir paieškai; tinkamos finansuoti programos pasirinkimui; projekto grupės sudarymui; projekto paraiškos rengimui ir administravimo metu reikalingų projektų valdymo priemonių (MS Project, VUE, Gant’o diagramos, „priežasties-pasėkmės“ schemų ir kt.) naudojimui; projekto paraiškos teikimo apibūdinimui ir bendravimui su finansuojančia organizacija. Bus mokoma administruoti projektus: išskiriami pagrindiniai projekto darbo grupės uždaviniai ir pareigos projekto planavimo ir vykdymo etape. Pabrėžiamas vadovavimas projektui ir jo veiksmų koordinavimas, projekto įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, projekto užbaigimas ir atsiskaitymas.

  • Psichologija

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Jurgina Liudvinavičienė
   Dalyko aprašymas:
   psichologijos raida. Biologiniai psichikos pagrindai. Jutimai: kaip matome – spalvų matymo teorijos, kaip mes girdime, vaizdo suvokimas, sąmonės būsenos. Išmokimas: klasikinis ir veiksmo sąlygojimas. Elgesio formavimas paskatinant ir baudžiant. Atminties lygiai. Intelekto teorijos. Biologiniai, socialiniai ir psichologiniai poreikiai. Emocijų teorijos. Tradicinės vystymosi teorijos. Asmenybės samprata. Nuostatos ir elgesys. Sėkmingo bendravimo principai.

  • Rusų k. II

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Aida Kliukinskienė
   Dalyko aprašymas:
   dalykas skirtas pradedantiesiems, norintiems bendrauti rusų kalba buitiniame kontekste. Supažindinama su garsais, jų tarimu ir rašymu, pagrindinėmis kalbos dalimis: mokoma dažniausiai vartojamų žodžių ir frazių. Nagrinėjamos temos: tarimo ir rašymo pradmenys, susipažinimas, laikas, aplinka, būstas, maisto produktai, apsipirkimas, sveikata, orientavimasis mieste, komandiruotė, viešbutis, darbas, paslaugos, laisvalaikis.

  • Sociologija

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Reda Adomaitienė
   Dalyko aprašymas:
   sociologijos mokslo samprata. Socialinė sąveika, socialiniai reiškiniai ir pokyčiai. Socialiniai institutai ir jų funkcijos. Socialinė stratifikacija. Kūno ir lyčių sociologija. Sveikata, ligos ir senėjimas. Lytis ir seksualumas. Darbas ir ekonominis gyvenimas. Demografiniai procesai.
   Demografijos supratimas. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų dinamika ir jos veiksniai. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų samprata, tyrimo metodai. Sociologinės informacijos rinkimo būdai. Socialinių charakteristikų matavimas sociologijoje. Sociologinių tyrimų etika.

  • Sveikatai palankios mitybos pagrindai

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Virginija Dumbliauskienė
   Dalyko aprašas:
   studijuojant šį dalyką įgyjama žinių apie medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, maisto virškinimą ir pasisavinimą, maisto medžiagų reikšmę ir energijos sąnaudas, o taip pat apie kenksmingas maisto medžiagas, jų metabolizmą, patekimo į maistą priežastis, poveikį žmogaus organizmui, maisto saugos kriterijus. Išmokstama analizuoti saugą visoje maisto grandinėje ir parinkti priemones jai užtikrinti.

  • Taikomųjų tyrimų metodologija

   Inžinerijos katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikta pažinimo proceso samprata, pažinimo būdai, empirinio ir teorinio pažinimo bei mokslinio tyrimo esmė, mokslo metodologijos samprata, empirinio tyrimo ir tyrimo metodo samprata. Nagrinėjama mokslinio bei taikomojo tyrimo proceso principai bei mokslinio tyrimo eigos pagrindiniai etapai, kiekybiniai bei kokybiniai tyrimai, tyrimo tikslų ir uždavinių, imties nustatymas, tyrimo proceso organizavimas bei tyrimo reikšmingumo įvertinimas. Atliekamas konkrečios, būsimos profesinės veiklos mokslinis taikomasis tyrimas.

  • Tarptautinė logistika

   Inžinerijos katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Ingrida Brazionienė
   Dalyko aprašymas:
   dalyke pateikiama tarptautinės logistikos koncepcija ir uždaviniai bei jos svarba ir vieta įmonės tarptautinėje veikloje. Nagrinėjama pagrindinės logistikos veiklos sritys – logistinis klientų aptarnavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas ir transportavimas bei šių veiklų sąsajos. Apžvelgiamos šiuolaikinės automatizuotos sandėliavimo struktūros, logistinių centrų plėtros tendencijos Lietuvoje, transporto sprendimai, naudojamos naujausios informacinės technologijos, leidžiančios optimizuoti prekių srautų judėjimą.

  • Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Laima Urbonienė
   Dalyko aprašymas:
   supažindinama su diplomatijos ir tarptautinio protokolo normas determinuojančiais ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentais. Aptariami protokoliniai reikalavimai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių aukščiausio rango asmenimis. Detalizuojami verslo arba dalykinio etiketo subtilumai, kaip: bendrasis asmens įvaizdis, pasisveikinimo ir susipažinimo veiksmai, komunikacijos priemonės, oficialūs ir dalykiniai renginiai, derybų organizavimas, konferencijų vadyba. Formuojamas gebėjimas pritaikyti tarptautinio protokolo ir dalykinio etiketo normas užtikrinant sklandžią vadybinę veiklą vidinėje ir išorinėje aplinkoje.

  • Vartotojų teisių politika ir institucijos

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
   Dalyko aprašas:
   vartotojų teisių politikos ir institucijų dalyko medžiagoje pateikiama vartotojų apsaugos teisės samprata, istoriniai vystymosi aspektai, vartotojų apsaugos užtikrinimo institucinė sistema, vartotojų teisės bei jų gynimo formos. Nagrinėjamos teorinės ir praktinės žinios apie vartotojų apsaugos teisių normų taikymą bei įgyvendinimą. Analizuojamas politinių sprendimų ir institucijų veiksmų poveikis vartotojų teisėms.

  • Verslo etika ir etiketas

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Regina Špukienė
   Dalyko aprašas:
   dalykas skirtas supažindinti su etikos ir profesinės etikos raida, etinėmis kategorijomis ir etinės filosofijos kryptimis, organizacijos veiklos aplinkoje kylančiomis etinėmis problemomis, jų sprendimu, diplomatijos ir diplomatinio protokolo įtaka karjerai, dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo principais,priėmimų, derybų, susirinkimų organizavimu, apsirengimo kultūra.

  • Verslo filosofija

   Bendrųjų dalykų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Liuda Neringa Čižinauskienė
   Dalyko aprašymas:
   verslo filosofijos dalyke pateikiamos ekonominių ir verslo idėjų filosofinės orientacijos, pradedant Antikos laikais ir baigiant postmodernizmu. Studentai supažindinami su Ksenofonto, Aristotelio, A. Smito, J. S. Millio bei šiuolaikinio verslo filosofijos teoretikų veikalais. Dalyke analizuojamos etinės – moralinės vertybės, jų transformacijos verslo filosofijos kontekste. Ugdant studentų kritinio mąstymo kultūrą, toleranciją skirtingoms to paties reiškinio interpretacijoms, pateikiami bendriausieji problemų sprendimų būdai, pažinimo paieškos, verslo filosofijos santykis su visuomeninio gyvenimo normomis.

  • Verslo planavimo pagrindai

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Milda Budrienė
   Dalyko aprašas:
   parengiamas pasirinktos verslo idėjos įgyvendinimo planas naujos steigiamos įmonės įmonės verslui arba pateikiama esama įmonės padėtis ir jos ateities strategija, jei planas rengiamas veikiančios įmonės veiklos plėtrai ar pokyčiui. Verslo plane pateikiama verslo sumanymo esmė, tikslas, veiklos galimos rizikos, remiantis teisine informacija, pateikiama pagrindindinė informacija apie steigiamą įmonę, veiklos produktų (paslaugų ar gaminių), jų technologinio proceso aprašymas, veiklos produktų vartotojai, investicijos idėjos įgyvendinimui, rinkodaros planas, veiklos valdymo strategija bei finansinė prognozė – laukiami rezultatai.

  • Verslo socialinė atsakomybė

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Regina Špukienė
   Dalyko aprašas:
   dalykas skirtas supažindinti studentus su verslo socialinės atsakomybės raida, atsakomybės rūšimis ir įmonių socialine atsakomybe, darniąja plėtra, klimato kaitos problema, etinėmis kategorijomis ir etinės filosofijos kryptimis, organizacijos veiklos aplinkoje kylančiomis problemomis, susijusiomis su socialine atsakomybe, jų sprendimu.

  • Verslo informacinės sistemos

   Informatikos sistemų katedra, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Rasa Balynienė
   Dalyko aprašas:
   suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie šiuolaikines verslo valdymo informacines sistemas naudojamas verslo valdyme, supažindinama su šiuolaikinių verslo valdymo informacinių sistemų taikymo patirtimi šalyje ir užsienyje.
   Nagrinėjamos šios temos: verslo valdymo sistemos samprata, funkcijos, verslo apskaitos kompiuterizuotos sistemos, verslo valdymo darbo principai informacinėse sistemose, verslo procesų valdymo sistemos bei verslo informacinės bazės.

  • Viešojo maitinimo organizavimas

   Vadybos ir finansų katedra, Vadybos ir inžinerijos fakultetas

   Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
   Dalyko apimtis: 3 kreditai
   Atsiskaitymo forma: kaupiamasis vertinimas
   Dėstytojas: Aurelija Goravičienė
   Dalyko aprašas:
   dalykas skirtas susipažinti su viešojo maitinimo įmonių tipais, pagrindiniais sanitariniais ir higieniniais reikalavimais, organizuojant gamybinę – technologinę veiklą skirtingų tipų įmonėse.