Institucinis vertinimas

2021 m.

2021 m. lapkričio 9–11  d. vyko Alytaus kolegijos išorinis veiklos vertinimas.

AK veiklos išorinio vertinimo išvados
Studijų kokybės vertinimo centras priėmė sprendimą Alytaus kolegiją akredituoti 3 metų terminui.

AK veiklos sustiprinimo veiksmų planas

AK Pažangos ataskaita 2023

2011 m.

Vertinimo rezultatai

Pažangos ataskaita