Studijų programos

Dokumentai


MULTIMEDIJA IR  VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX039
Studijų sritis: Informacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programa skirta rengti specialistą, gebantį taikyti 2D ir 3D modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, elektroninių leidinių maketavimo ir dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.

Studijų programos tikslas

Rengti multimedijos specialistus, gebančius taikyti 2D ir 3D modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, elektroninių leidinių maketavimo ir dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Žinios ir jų taikymas 1.     Žinos pagrindinius matematikos ir informatikos inžinerijos dėsnius, dėsningumus bei sąvokas, informatikos inžinerijos pagrindų principus, reikalingus suprasti šios studijų krypties fundamentinius pagrindus.
2.     Taikys praktines informatikos inžinerijos žinias apie multimedijos techninės ir programinės įrangos savybes, interneto svetainių, garso, vaizdo, animacijos, elektroninių leidinių, kompiuterinių žaidimų projektavimo, kūrimo, administravimo ir grafinio dizaino principus, analizuojant bei sprendžiant kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius informatikos inžinerijos studijų kryptyje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 3.       Gebės tirti multimedijos produktų poreikį, analizuos konkurencingus produktus, apdoros tyrimų duomenis.
4.     Gebės atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiu aspektu, įvertins informacijos patikimumą, etiškai cituos.
Specialieji gebėjimai 5.       Parinks techninę įrangą, multimedijos technologijas ir vizualinės komunikacijos priemones multimedijos produkto sukūrimui.
6.     Projektuos, kurs ir tobulins interneto svetaines, kompiuterinius žaidimus, virtualios realybės produktus, įdiegs į juos daugialypės terpės elementus (vaizdo, garso, teksto, grafikos, dvimatės ir trimatės animacijos).
7.     Maketuos įvairių tipų elektroninius leidinius, kurs jų dizainą taikant specialias leidybos programines priemones.
8.     Testuos ir publikuos multimedijos produktus įvairiose terpėse.
Socialiniai gebėjimai 9.     Taikys komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, pristatys informatikos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
10.   Organizuos ir vykdys verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteiks profesines žinias, imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai 11. Gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Baigę studijas asmenys galės dirbti grafikos dizaino ir reklamos agentūrose, informacinių technologijų įmonėse, kuriančiose interneto svetaines, interaktyviąsias medijas, rengiančiose ir realizuojančiose multimedijos projektus. Šios srities specialistai galės dirbti multimedijos technologijų projektuotojais, programuotojais, virtualios realybės, interneto svetainių bei multimedijos technologijų turinio, elektroninės komercijos kūrėjais, interneto rinkodaros vadybininkais. Baigusieji šią studijų programą turės galimybę kurti savo verslą ir teikti multimedijos produktų kūrimo ir dizaino paslaugas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Kristina Paičienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×