Sekretoriaus mokymo programa

Sekretoriaus mokymo programa ir jos teikiamos kompetencijos įgalina rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos taisykles; tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei asmens bylas; tvarkyti įmonės korespondenciją; asistuoti vadovui, sudarant ir įgyvendinant jo darbotvarkę. Taip pat organizuoti institucijos interesantų bei svečių priėmimą ir aptarnavimą; mokėti parengti reikalingą medžiagą bei priemones organizuojant posėdžius, konferencijas; tvarkyti informaciją apie įmonės ryšius su kitomis įmonėmis, parengti ir įformuoti tarnybines komandiruotes bei kt.
Mokymas pagal šią programą baigiamas kvalifikaciniu egzaminu.

Sėkmingai baigusiems šios mokymosi programos kursą asmenims suteikiama sekretoriaus kvalifikacija, ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Sekretoriaus kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti administratoriumi, sekretoriumi įvairių nuosavybės formų įmonėse.

Įgytas žinias kviečiame panaudoti tolesniam kvalifikacijos tobulinimui studijuojant Alytaus kolegijoje Verslo administravimo ir vadybos studijų krypties programose. Sekretoriaus mokymo programos dalykai bus pripažinti ir įskaitomi.

Kursų trukmė – 600 val., 23 ECTS kreditai (Europos kreditai).

Kontaktinis asmuo Palmira Rodžienė, el. p. palmira.rodziene@akolegija.lt
mob. tel. +370 670 06 875