Logisto mokymo programa

Logisto mokymo programa ir jos teikiamos kompetencijos įgalina gebėti priimti užsakymus;
naudotis informacinėmis technologijomis ir biuro technika; ieškoti naujų klientų. Priimti ir išduoti naujus krovinius; prižiūrėti saugomus krovinius; tvarkyti sandėlio logistikos operacijų apskaitą; saugiai dirbti; paruošti krovinius pervežti; parinkti transportą; organizuoti transpotravimą. Organizuoti krovinių gabenimą pagal tarptautinę garantijų sistemą ir konvencijas; parengti krovinio lydraščius; organizuoti muitinės formalumų atlikimą; organizuoti krovinių draudimą ir kt.

Logisto mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įverinamos pasirinktos kompetencijos.

Asmenims sėkmingai baigusiems mokslą ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, suteikiama logisto kvalifikacija ir išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacinis pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti logisto darbą prekybos ir gamybos įmonėse.

Įgiję logisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti logisto (pervežimų organizatoriaus) darbą krovinių pervežimų, prekybos ir gamybos įmonėse.

Įgytas žinias kviečiame panaudoti tolesniam kvalifikacijos tobulinimui studijuojant Alytaus kolegijoje Technologijos mokslų krypties programose. Logisto mokymo programos dalykai bus pripažinti ir įskaitomi.

Kursų trukmė – 560 val., 21 ECTS kreditas (Europos kreditai).

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt, tel. (8 315) 79826,
mob. tel. +370 686 83 635