Apskaita gamybos ir prekybos įmonėse

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius vesti apskaitą gamybos ir prekybinėse įmonėse. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios nustatyti gamybos ir prekybos įmonių veiklos rezultatą bei jį įvertinti.

Kontaktinis asmuo Sigitas Naruševičius, el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt, tel. (8 315) 79411, mob. tel. +370 686 83 635