Organizacijos įvaizdis

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Organizacijos įvaizdis – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius organizacijos įvaizdžio formavimo principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Suprasti ryšių su visuomene esmę, išmokti formuoti organizacijos įvaizdį, žinoti organizacijos įvaizdžio reikšmę ir jo struktūrą, gebėti pasirinkti organizacijai tinkamas ryšių su visuomene priemones ir metodus.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Ryšių su visuomene samprata
2. Organizacijos įvaizdžio formavimas ir struktūra
2.1. Juridinis pagrindas
2.2. Organizacinė kultūra
2.3. Profilis ir identitetas
3. Ryšių su visuomene programa
3.1. Organizacijos publikos
3.2. Ryšiai su visuomene priemonės ir metodai

Registruotis