Kompiuterinis dizainas

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Kompiuterinis dizainas – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius kompiuterinio dizaino principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys.
Kurso tikslai Suvokti dizaino svarbą informacinėje įmonėje. Išmokti kurti ir redaguoti grafinius bei vektorinius vaizdus, suvokti kompiuterinės grafikos paskirtį, paruošti objektus WWW puslapiams ir mokėti ją pritaikyti įmonės veikloje. Išmokti projektuoti reklamos elementus bei žinoti reklamos poveikio elementus.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Reklamos priemonės
2. Reklamos priemonių klasifikacija
3. Dizaino vystymasis ir sąveika su kitais menais
4. Pagrindiniai grafinio dizaino sudedamieji elementai ir jų komponavimas
5. Pagrindinės kompozicijos harmonizavimo priemonės
6. Šriftų komponavimas
7. Firmos įvaizdžio kūrimas
8. Nuotraukų grafinis tvarkymas
9. Grafinio dizaino spaudos objektų projektavimo principai
10. Coreldraw aplinka ir darbo priemonės
11. Piešimas Coreldraw programa
12. Kreivių redagavimas
13. Objektų komponavimas ir transformavimas
14. Teksto įterpimas ir tvarkymas
15. Specialūs efektai

Registruotis