Internetinės technologijos

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Internetinės technologijos – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantis greitai bei efektyviai supažindintų su šiuolaikinėmis interneto technologijomis ir gebėtų jomis naudotis, skatintų komunikavimą internetu, pagilintų turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, praktinės užduotys, projektas.
Kurso tikslai * Mokėti naudotis įvairiomis el. pašto, pokalbių programomis, bendrauti internetu;
* Mokėti rasti reikalingą informaciją internete ir taip pat ją pateikti;
* Mokėti kurti internetinius puslapius ir juos publikuoti;
* Gebėti apsaugoti informaciją.
Kurso teikimo forma Kurso medžiaga ir užduotys bus siunčiamos elektroniniu paštu dalimis pagal temas.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Įvadas. Elektroninis paštas
2. Naujienų grupės, konferencijos, internetinė telefonija
3. Pokalbiai realiame laike. Dalyvavimas forumuose
4. Pasaulinio voratinklio naršyklės. Interneto puslapių paieška ir peržiūra
5. FTP protokolas ir klientinės programos
6. WWW serveriai. Registracija ir prisijungimas
7. HTML kalba ir HTML dokumentų technologijos
8. Informacijos apsauga ir internetas. Kompiuteriniai virusai. Failų archyvavimas

Registruotis