Informacinės technologijos

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 6 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Informacinės technologijos – tai nuotolinio mokymosi kursas, skirtas norintiems įgyti arba pagilinti informacijos technologijų žinias ir įsisavinti dažniausiai naudojamą programinę įrangą, pasirengti ECDL (European Computer Driving Licence) testų laikymui. Kursą sudaro: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, savarankiškas darbas. Dalyvių žinioms ir pažangai įvertinti nuolat naudojamasi kompiuterizuotais žinių vertinimo testais.
Kurso tikslai Pasirengti laikyti egzaminus ECDL pažymėjimui gauti
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos
2. Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas
3. Teksto tvarkymas
4. Informacija ir komunikacija
5. Skaičiuoklės
6. Duomenų bazės
7. Pateikčių rengimas

Registruotis