Ekonomika

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Įmonių ekonomika – tai nuotolinio mokymosi kursas, skirtas tiems, kurie nori suvokti įmonėje vykstančius procesus, išmokti įvertinti įmonės ūkinę-finansinę veiklą.
Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, testai.
Kurso tikslai Žinoti LR įstatymus, reglamentuojančius įmonės kūrimą ir jos veiklą. Suvokti gamybos ir paslaugų organizavimą. Išmokti apskaičiuoti savikainą, kainą ir rodiklius, įvertinančius įmonės finansinę – ūkinę veiklą.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas vyks ir internetu, ir akivaizdžiai, atliekant dėstytojo paskirtas užduotis, atsakant į testų klausimus ir pan. Numatyti tarpiniai atsiskaitymai ir galutinis atsiskaitymas.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Įvadas
1.1. Ekonomikos samprata
1.2. Verslo ir SVV samprata
2. Įmonė – ekonominio proceso pagrindas
2.1. Įmonės samprata, tipai, steigimas
2.2. Įmonę veikiančios aplinkos
2.3. Įmonės turtas. Įmonės investicijos
2.4. Įmonės išlaidos. Savikaina. Kaina
2.5. Įmonės veiklos įvertinimo rodikliai
2.6. Įmonės materialiniai ištekliai
2.7. Įmonės valdymas
2.8. Gamybos ir paslaugų organizavimas
2.9. Darbo ištekliai.

Registruotis