Naujienos

„U-Multirank“ reitinge puikūs Alytaus kolegijos įvertinimai

2016-04-26

„U-Multirank“ – tai nauja, į vartotojus orientuota daugialypė pasaulinė aukštųjų mokyklų reitingavimo sistema, kurioje aukštojo mokslo institucijos vertinamos daugeliu veiklos aspektų: mokslo taikomoji, tiriamoji veikla, mokymas ir mokymasis, tarptautinė orientacija, žinių perdavimas ir regioninė veikla. Tai nepriklausoma reitingavimo sistema, kurią nuo pirmųjų metų remia Europos Sąjunga. Europos Komisijos remiami „U-Multirank“ reitingai išskiria tuo, kad suteikia galimybę palyginti aukštojo mokslo įstaigas pagal didesnį skaičių kriterijų nei kitose dabartinėse tarptautinėse reitingavimo sistemose.

Pastaraisiais metais aukštųjų mokyklų veikla analizuojama pagal penkis kriterijus – studijų, mokslinių tyrimų, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir poveikio regionui. Kiekvienas rodiklis penkiabalėje skalėje vertinamas nuo „labai gerai“ iki „silpnai“.

Šiemet „U-Multirank“ įvertino daugiau kaip 1300 aukštojo mokslo įstaigų iš 90 šalių; apklausė daugiau nei 105 tūkst. studentų; įvertino daugiau nei 3250 fakultetų ir 10700 studijų programų.

Lietuvoje šiuo metu veikia 43 aukštojo mokslo įstaigos. Tačiau tik 19 jų išdrįso pateikti veiklos duomenis tarptautiniam reitingavimui. Akcentuodama užtikrintą pasitikėjimą vykdoma veikla, iššūkį priėmė ir Alytaus kolegija, pateikdama rezultatus kiekybiniam tarptautiniam vertinimui ir klasifikavimui.

2016 metais paskelbtame didžiausiame tarptautiniame aukštųjų mokyklų reitinge „U-Multirank“ Alytaus kolegija surinko aukščiausius balus – „labai gerai“ ir „gerai“ – net 7 vertinimo srityse. Aukščiausią įvertinimą „labai gerai“ Alytaus kolegija gavo už pasiekimus mokslo taikomosios veiklos srityje, bakalauro studijas numatytu laiku baigusių studentų santykį bei pajamas, gautas iš nuolatinio profesinio tobulėjimo. Įvertinimą „gerai“ institucija gavo už realizuojamas bakalauro studijų programas anglų kalba ir absolventų, atliekančių praktikas ir įsitvirtinusių regiono darbo rinkoje, skaičių.

2015 m. atlikus lyginamąją absolventų, baigusių studijas 2011–2014 metais, karjeros analizę, akivaizdu, kad Alytaus kolegijos absolventai sėkmingai įsitvirtina darbo rinkoje. Alytaus regiono darbdavių apklausos tyrimo rezultatai liudija jų teigiamą požiūrį į Alytaus kolegijos  specialistus bei patvirtina šių specialistų poreikį darbo rinkoje. Darbdaviai pozityviai vertina absolventų turimų žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų atitiktį įmonių keliamiems reikalavimams.

Tarptautiniai aukštųjų mokyklų reitingai demonstruoja, kad Alytaus kolegija yra viena iš pažangiausių kokybiškas studijas teikiančių aukštojo mokslo institucijų Lietuvoje.

Tarptautinio ir nacionalinio pripažinimo, žinoma, labiausiai regiono bendruomenės vertinimo, siekiama nuo 1991 m. kai organizacija tapo aukštesniąja mokykla ir iš esmės pradėjo naujus pokyčių dešimtmečius. 2000 metais, institucijai tapus aukštąja mokykla ir įgijus Alytaus kolegijos statusą, jis nuolatos buvo pateisinamas gausybe laimėjimų, apdovanojimų, nominacijų; studentų, absolventų bei socialinių partnerių pagarba ir pripažinimu.

Alytaus kolegija 2012 m. pirmoji Lietuvoje sulaukusi tarptautinių ekspertų,  buvo aukščiausiais įvertinimais akredituota tarptautinėje erdvėje maksimaliam laikotarpiui. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis pozityviai įvertintos ir visos institucijoje įgyvendinamos studijų programos. Netrukus Alytaus kolegijai suteikta Erasmus universiteto chartija (EUC), kuri suteikia galimybę organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus intensyvias programas bei koordinuoti daugiašalius projektus ir tinklus. Alytaus kolegija yra apdovanota Diplomo priedėlio (DS) etikete – tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklu.AK yra 4 tarptautinių asociacijų ir 3 tinklų bei 15 Lietuvos asociacijų, konsorciumų, rūmų, sąjungų, komitetų narė.

Alytaus kolegijos studentų gretas kiekvienais metais gausiai papildo tarptautiniai studentai iš Europos, Afrikos ir Azijos žemynų šalių.

Institucija, Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu, yra įtraukta į Valstybės tarnautojų įstaigų kvalifikacijos tobulinimo sąrašą. Nuo 2016 m. AK yra oficiali akredituota pedagogų kompetencijos tobulinimo organizacija.

Alytaus kolegijos Vidinės studijų kokybės vadybos sistema pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ir kolegijai išduotas standarto ISO 9001:2008 atitikties sertifikatas. Įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema rodo, kad kolegija vykdo nuolatinį veiklos gerinimą, atsižvelgdama į pasiektą kokybę.

Šie puikūs veiklos rezultatai ir įvertinimai – tai akivaizdus sutelkto Alytaus kolegijos bendruomenės darbo ir sėkmingo Alytaus kolegijos bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, miesto ir rajono savivaldos institucijomis, su studentija ir ALUMNUS klubu rezultatas.

Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė ir kolegijos bendruomenė dėkoja visiems regiono žmonėms, jaunimui už nenutrūkstamą konstruktyvų dialogą puoselėjant Alytaus kolegiją ir prisidedant prie jos klestėjimo. Nepaprasti darbai, dideli laimėjimai, patriotinis nusiteikimas pakeis Alytaus miesto veidą, įkvėps jaunatviškos gyvybės.

 

Laima Urbonienė    

Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja

 

Jovita Balčiūnienė      

Studijų kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja

 

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

4 + 20 =

Kitos naujienos

Į viršų