Naujienos

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO TVARKOS PASIKEITIMAS

2017-01-02

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad keičiasi tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose prašymų pateikimo tvarka nuo 2017 m. sausio 1 dienos.

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, kyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skyrimo tvarka) studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio priėmimo metu: rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , o pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ praneš apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kita.

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas po kiekvieno prašymų tikslinei išmokai gauti pildymo pabaigos atskiru raštu informuos aukštąją mokyklą kokiais terminais pateikti, papildyti ir patvirtinti studentų studijų duomenis informacinėje sistemoje.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

20 + sixteen =

Kitos naujienos

Į viršų