Naujienos

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS Į ALYTAUS KOLEGIJĄ

2020-09-07

Alytaus kolegija kviečia prisijungti į pirmakursių būrį ir dalyvauti tiesioginiame priėmime nuo 2020 m. rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 30 d. 17 val.

Mes tavęs laukiame Alytaus kolegijoje, Seirijų g. 2, 104 kab., o jei reikia konsultacijos, visuomet pasirengę tau padėti tel. 8 315 65013, 8 687 80574.

 1. Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, į kurias minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas, išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir Alytaus kolegijos nustatytas minimalus konkursinis balas – 3,5.

1.1. Tiesioginiame priėmime turi teisę dalyvauti ir nedalyvavę bendrajame priėmime asmenys.

1.2. Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia Priėmimo komisijai (ne internetu).

1.3. Prašyme galima nurodyti tik vieną pageidavimą, nurodant pageidaujamą studijų formą

(nuolatinė ar ištęstinė).

 1. Pasirašant sutartį, asmuo pateikia šių dokumentų originalus:
  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • asmens fotonuotrauką;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus);
  • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • visus kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų;
  • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • dokumentus, patvirtinančius papildomus balus;
 • sumokėto studijų registravimo mokesčio kvitą. Registracijos mokestis – 35 Eur;

Sąskaitų rekvizitai: Gavėjas: Alytaus kolegija Įmonės kodas: 111965327 Gavėjo bankas: AB „Citadele“ bankas Alytaus filialas Banko kodas: 72900 Atsiskaitomoji sąskaita: LT437290000001700144 arba Gavėjas: Alytaus kolegija Įmonės kodas: 111965327

2.1. Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • asmenys, gimusieji 1993 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis.

2.2. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–50 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka sumažinama 50 proc.

 1. Alytaus kolegijoje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina Alytaus kolegijos įgaliotas asmuo) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu.
 2. Priėmimo į Alytaus kolegiją faktas įforminamas Alytaus kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.
 3. Alytaus kolegijos būsimieji studentai, jei jiems reikia, gali parašyti prašymą skirti bendrabutį.
 4. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Laukiame atvykstant ir prašome laikytis visų nustatytų saugumo reikalavimų.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

nineteen − 1 =

Kitos naujienos

Į viršų