Naujienos

Liko savaitė! Studijuok Alytaus kolegijoje, pildyk prašymą dabar!

2021-07-29

Prašymai registruojami iki rugpjūčio 5 d. 12 val. Prisijunk prie mūsų!

Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta vienintelė Pietų Lietuvoje aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je realizuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir Tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų srities stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis).

Nori sužinoti daugiau apie studijas Alytaus kolegijoje? Kyla klausimų dėl bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas? Nežinai, kaip reikės užpildyti prašymą LAMA BPO puslapyje?

Registruokis į konsultacijas el. paštu priemimas@akolegija.lt, skambink tel. 8 (315) 65 013, mob. 8 687 80 574, gauk atsakymus į Tau rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos apie stojimo sąlygas

Prašymo pildymas

 

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

11 + 13 =

Kitos naujienos

Į viršų