Naujienos

Studijuok Alytaus kolegijoje!

2021-06-06

Birželio 1 d. LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta vienintelė Pietų Lietuvoje aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je realizuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir Tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų srities stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis).

Priėmimą sudarys 2 (pagrindinis ir papildomas) etapai.

Prašymus pagrindiniam priėmimui stojantieji gali registruoti iki rugpjūčio 5 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 9 d.

Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 12 d.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Papildomame priėmime gali dalyvauti stojantieji:

  1. dėl valstybės nefinansuojamos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės finansuojama (vf), arba valstybės nefinansuojama su studijų stipendija (vnf/st) studijų sutartis su aukštąja mokykla;
  2. tiek dėl valstybės finansuojamos (vf), tiek dėl valstybės nefinansuojamos su studijų stipendija (vnf/st) ir be studijų stipendijos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės nefinansuojama (vnf) studijų sutartis su aukštąja mokykla arba jeigu negautas arba nepriimtas joks kvietimas studijuoti;
  3. nedalyvavę pagrindiniame priėmime.

Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 20 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 23 d.

Nori sužinoti daugiau apie studijas Alytaus kolegijoje? Kyla klausimų dėl bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas? Nežinai, kaip reikės užpildyti prašymą LAMA BPO puslapyje?

Registruokis į konsultacijas el. paštu priemimas@akolegija.lt, skambink tel. 8 (315) 65 013, mob. 8 687 80 574, gauk atsakymus į Tau rūpimus klausimus.

Studijomis Alytaus kolegijoje besidomintys asmenys laukiami Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto patalpose (Seirijų g. 2, 104 kabinete). Prieš atvykstant reikia užsiregistruoti tel. (8 315) 65 013. Interesantai priimami po vieną, laikantis visų saugumo reikalavimų.

Daugiau informacijos apie stojimo sąlygas https://alytauskolegija.lt/stojantiesiems/

 

 

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

Kitos naujienos

Į viršų