SMART Mokslas, matematika ir susijusios technologijos. Teminės pamokos europiniam bendradarbiavimui (2015-1-SE01-KA201-012363)

PROJEKTO TRUKMĖ: 2015-09-01/2018-08-31

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Bromangymnasiet (Švedija)

PROJEKTO PARTNERIAI

 •  Devonport High School for Boys Academy Trust (JK)
 • Tavistock College (JK)
 • Lycee Charles Baudelaire (Prancūzija)
 • Alytaus kolegija (Lietuva)
 • Alen Multimedia SLL (Ispanija)

PROJEKTO TIKSLAI

 • Pagrindinių ir perkeliamųjų įgūdžių tobulinimas, panaudojant inovatyvius metodus
 • Edukacinių profesijų profilių stiprinimas
 • Kokybės tobulinimas įgyvendinant mobilumą ir tarptautinį bendradarbiavimą partnerystėje

PROJEKTO VEIKLOS

 • Laisvosios prieigos SMART skaitmeninio gido sukūrimas
 • Gerosios patirties pamokos, naudojant bendrą platformą
 • SMART savaitės JK, Švedijoje, Lietuvoje
 • Stažuotės CERN, Šveicarijoje
 • IKT naudojimas mokytojams/dėstytojams, mokiniams/studentams

INTELEKTNIS PRODUKTAS

Skaitmeninis gidas: http://www.smartweeks.eu/digitalguide/smartweeks/