Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai (DEPS – Skills) (2022-1-LT01-KA220-ADU-000085928)

Erasmus+ KA2 projektas Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai (DEPS – Skills) Nr. 2022-1-LT01-KA220-ADU-000085928

Koordinatorius: Alytaus konsultacinis verslo centras

Partneriai: Alytaus kolegija (Lietuva), Rogaland Lithuanian Community (Norvegija), LABAS – Union of Lithuanian Individuals and Communities in Ireland (Airija), „Niemen“ – Euroregion Association (Lenkija)

Projekto tikslai:

  1. Pritaikyti ir naudoti skaitmenines mokymosi technologijas bei skaitmenines priemones minkštųjų įgūdžių
    ugdymui sėkmingai migrantų integracijai į darbo rinką;
  2. Tobulinti suaugusiųjų švietimo specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant tobulinti švietimo vadybą neformaliojo švietimo sektoriuje;
  3. Teikti naujas suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant prieigą virtualioje mokymosi aplinkoje.

Projekte dalyvaujantys 5 partneriai sieks sukurti skaitmeninių bei praktinių priemonių platformą, paremtą tarptautine praktine patirtimi, tyrimais bei profesionalia ekspertize bei pateikti visuomenei prieinamus kursus ir rekomendacijas, kuriomis re-emigrantai tobulins savo minkštuosius įgūdžius kokybiškai, moderniai bei pasiekiamai.