Parama turintiems specialiųjų poreikių

Alytaus kolegijos studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui ir turintiems specialiųjų poreikių, gali būti skiriama papildoma stipendija / dotacija. Studentai, praėję studijų / praktikos atranką, likus ne mažiau kaip dviems mėnesiams iki išvykimo, privalo kreiptis į Alytaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų centrą ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius numatomas išlaidas, susijusias su specialiaisiais poreikiais.

Parama gali būti skiriama toliau išvardintoms išlaidoms padengti:

  • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Pažymėtina, kad dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama patirtomis išlaidomis.
  • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Detalesnę informaciją apie papildomą paramą galite rasti čia.