Valstybės remiamos paskolos

VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ SĄLYGOS 2016 METAIS

Valstybės remiamos paskolos yra:
1. paskola studijų kainai – maksimali suma už vienerius metus mokama studijų kaina, išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą pagal pateiktą prašymą rudens semestre ir pavasario semestre iki liepos 1 dienos;
2. paskola gyvenimo išlaidoms 1900 Eur. Ši paskola išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams išmokama iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos maksimali suma yra 2280 Eur, paskola išmokama visa iš karto į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.

Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:
1. kurių bendra Valstybės paskolų ir valstybės reimiamų paskolų suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 Eur);
2. kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose;
3. kurie nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas iki aprašo įsigaliojimo Valstybinio studijų fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis;
4. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Rudens semestre paskola teikiama vieneriems studijų metams. Pavasario semestre paskolos studijų kainai suma negali būti didesnė nei pavasario semestre mokama studijų kainos dalis, paskola gyvenimo išlaidoms negali viršyti 950 Eur, bet per vienerius studijų metus negeali viršyti 1900 Eur. Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo;

paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;

palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo, mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos;

prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui galimi atidėjimai (paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku);

nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, gali kreiptis į fondą;

2011 m. liepos 7 d. LR Vyriausybė nutarimu sudarė galimybes, kad daugiau paskolos gavėjų, imančių paskolas studijų kainai apmokėti, studijų metu galėtų gauti palūkanų apmokėjimą fondo lėšomis. Taip pat buvo patvirtinta, kad palūkanų apmokėjimas nuo rugpjūčio 1 dienos taikomas ir paskoloms studijų kainai bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, paimtoms 2009 – 2011 metais. Paskolos gavėjai, kurie pageidauja, kad už juos palūkanos nebūtų apmokamos, privalo fondui pateikti prašymą raštu. Sustabdžius studijas palūkanos neapmokamos. Nutarimą rasite čia.

Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo lėšomis.

Daugiau informacijos galite rasti:
Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://www.vsf.lt
Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 213 kab. arba tel. 8 693 91 581