Studijų centro kontaktai

Specialistė,  laikinai vykdanti vedėjos funkcijas
Vilma Slavickienė
Seirijų g. 2, 103 kab.
tel. (8 315) 65 013
mob. tel. (8 687) 80 574
el. p. vilma.slavickiene@akolegija.lt

Specialistė
Kristina Kuznecovaitė
Seirijų g. 2, 103 kab.
tel. (8 315) 65 013
el. p. kristina.kuznecovaite@akolegija.lt