2016 m.

2016

GRIŠKĖNIENĖ, Edita; BARANAUSKAS, Klaidas. ADempiere verslo informacinės sistemos pritaikymas įmonėje. Tarptautinėje  studentų mokslinėje praktinėje konferencijoje  „STUDENTŲ TAIKOMOSIOS – TIRIAMOSIOS VEIKLOS SKLAIDA“. Šiauliai. Reg. Nr. KŽ-449

GRIŠKĖNIENĖ, Edita; PAIČIENĖ, Kristina; RUTKAUSKAS, Danielius; PAULIUKONIS Mantas. Užsakomosios Informacinės sistemos projektavimas ir pritaikymas praktikoje. Tarptautinėje  studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDENTŲ TAIKOMOSIOS – TIRIAMOSIOS VEIKLOS SKLAIDA“. Šiauliai. Reg. Nr. KŽ-449

SAKALAUSKAS, Karolis; STRAVINSKIENĖ, Aušra. Mokymo priemonių naudojimas pamokose // Mokslas ir studijos 2016: teorija ir praktika: tarptautinės studentų mokslinės – praktinės konferencijosstraipsnių rinkinys / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai, 2016. p. 30-35.

BURNEIKA, Edgaras, ŠUMSKIENĖ, Marijona, LEŠČINSKIENĖ Danguolė (2016). „3D spausdinimo technologijos taikymas įvaizdžio kūrime“. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(5). Alytaus kolegija, 2016, ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International].

RAKAUSKIENĖ, Birutė, KAZLAUSKAS, Vytautas (2016). Renovacijos iššūkiai ir perspektyvos panaudojant atsinaujinančios energijos šaltinius Alytaus daugiabučiuose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(5). Alytaus kolegija, 2016, ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International ].

KATINIENĖ, Aušra, STRAVINSKIENĖ, Aušra tačiau yra „Organizacijos aplinkos, palankios formuotis žinių sinergijai, charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas“ (2016). Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(5). Alytaus kolegija, 2016, ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International].