2015 m.

2015 m. AK vyko 5 konferencijos

  1. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2015: teorija, praktika, inovacijos“.
  2. Mokslinė-praktinė konferencija „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“.
  3. Respublikinė konferencija „Neformalus mokinių IT ugdymas: įgyvendinimas ir iššūkiai“.
  4. SKYPE konferencija su De MontfortUniversito Technologijų fakulteto dėstytojais.
  5. Spaudos konferencija ir paskaita apie migraciją (Švietimo mainų paramos fondas, AK).