2013 m

Mokslo taikomoji veikla – 2013 metai

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras. The Use of Information Technology Tools to Reduce Barriers of Distance Learning // Profesinis rengimas: moksliniai tyrimai/Vocational Education: Research and Reality, 2012/23. Kaunas: VDU, Profesinio rengimo centras. ISSN 1392-6241.
PUKALSKAS, Saugirdas; ZAUTRA, Rytis; NAGURNAS, Saulius; J. MATIJOŠIUS, Jonas; ŠVELNIA, Virginijus; VĖGNERIS, Ričardas; ŽURAULIS,Vidas; JUKNELEVIČIUS, Romualdas. Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an otto engine. Transbaltica 2013, Proceedings of the 8th International Scientific Conference, Vilnius: Technika, 169-173 p. ISSN 2029-2376 print ISSN 2029-2384 online.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

KANKEVIČIENĖ, Lina; BALYNIENĖ, Rasa. Interaktyvių socialinių įrankių naudojimas studijose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. 2013, 110-114 psl. ISSN 2029-9311. Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
LEŠČINSKIENĖ, Danguolė; PAIČIENĖ, Kristina; KANKEVIČIENĖ, Lina. Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programos vertinimas studentų požiūriu. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. 2013, 145-151 psl. ISSN 2029-9311. http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
ŠMITAS Ernestas, GRIŠKĖNIENĖ Edita, NARUŠEVIČIUS Sigitas. Darbo užmokesčio modulio sukūrimas ir pritaikymas versle bei studijose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: Iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. 2013, 269-275 psl. ISSN 2029-9311. Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
PUKALSKAS, Saugirdas; BOGDANOVIČIUS, Zenonas; MATIJOŠIUS, Jonas; MELAIKA, Mindaugas; RIMKUS, Alfredas; VĖGNERIS, Ričardas; STRAVINSKAS, Paulius; ZAUTRA, Rytis. Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai. 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ teminė konferencija „Transporto inžinerija ir vadyba“, Vilnius: Technika, 177-182p. ISBN 878-609-457-490-0
BRAZIONIENĖ, Ingrida. Studijos, mokslas ir inovacijos Alytaus kolegijos regioniniame technologijų centre. Žurnalas „Mokslas ir technika“, 2013/2, 43 p. ISSN 0134-3165

Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose

BUDRIENĖ, Milda, GORAVIČIENĖ, Aurelija. Dvigubo diplomo įgijimo Porto ir Alytaus aukštojo mokslo institucijose galimybių vertinimas. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos Studijos kintančioje verslo aplinkoje pranešimų medžiaga. Alytus, 2013 m. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029 -2813 (online).
TAMULEVIČIUS, Kęstutis, TAMULEVIČIENĖ, Rita, TAMULEVIČIUS, Tautvydas. Demografinės problemos ir aukštojo mokslo sprendimo būdas remiantis AK Varėnos skyriaus kūrimo ir veiklos analizė. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos Studijos kintančioje verslo aplinkoje pranešimų medžiaga. Alytus, 2013 m. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029 -2813 (online).
LESEVIČIENĖ, Aldona. Užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikai. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos Studijos kintančioje verslo aplinkoje pranešimų medžiaga. Alytus, 2013 m. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029 -2813 (online).
VERVEČKIENĖ, Vilija. Alytaus regiono socialinė ir ekonominė raida. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos Studijos kintančioje verslo aplinkoje pranešimų medžiaga. Alytus, 2013 m. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029 -2813 (online).
RADLINSKAITĖ, Rozalija, URBONIENĖ, Laima. Cross-border co-operation experience in the development of the border areas. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – TRANSGRANICZNOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU. Instytut Humanistyczno – Ekonomiczny PWSZ w Suwałkach. 2013-04-23
KALPOKAS, Erikas; ŠARPNICKAS, Martynas; ABRAMAVIČIENĖ, Danutė; BRAZIONIENĖ, Ingrida; RADLINSKAITĖ, Rozalija. INVESTIGATING IMPORTANCE OF AUTOMOBILE DAMPER BY ASSESSING STABILITY OF SUSPENSION. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE. 2013 ISNN 1691-5623, 32 psl.
ALEKŠIŪNAS, Paulius. Less Dependence on Oil. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE. 2013 ISNN 1691-5623, 39 psl.

Žodiniai pranešimai

STRAVINSKIENĖ, Aušra; ČEIKUS, Nerijus tarptautinės baigiamosios konferencijos „VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE Informacinės technologijos 2013: Teorija, praktika, inovacijos“ pranešimas „Atviros prieigos talpyklos Alytaus kolegijoje sukūrimas“. 2013-05-16, Alytaus kolegija.
ŠPUKIENĖ, Regina. Fostering entrepreneurial interest and talent among young people and woman using cultural and natural heritage for business development. Konferencija HENGE „EMBRACING HERITAGE IN RURAL GREEN ENTREPRENEURSHIP“. Bistrita, Rumunija. 2013-09-26
ŠPUKIENĖ, Regina. Fostering entrepreneurial interest and talent fcr business development. International Social Entrepreneuriship Conference Strengthening the Regional Dimension of the Population through the Promotion of Entrepreneurship: Local Heritage and Resources through Discovery Learning. Alytaus kolegija, 2013-10-22
DŽIAUTAS, Feliksas. Vadovo kompetencijos vertinimas. Pedagogų kvalifikacijos centras, 2013 – 11 mėn.
KIGUOLIENĖ, Jolanta. Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje. Lenkijos žemės ūkio socialinio draudimo (KRUS) valdyba, Varšuva, 2013-08-27.
RADLINSKAITĖ, Rozalija, URBONIENĖ, Laima. Alytaus kolegijos tarptautiniai renginiai ir projektai – Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu.
VITIENĖ, Nijolė. Tvari ekonomika ir darni visuomenė: ateities vizijos ir šiandienos veiksmai. Tarptautinis Europos Ateities forumas, 2013-11-18.
RADLINSKAITĖ, Rozalija. Dėstytojų stažuotės užsienyje ir užsienio konsultantų vizitai. Viešinimo išvažiuojamoji projekto „Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas. Konferencija Visuomenės harmonizavimo parke, Vazgaikiemis, Prienų rajonas, 2013-08-29.
ADOMAITIENĖ, Reda. Akademinės autorystės apibrėžimas ir jos apsaugos reglamentavimas. Lietuvos sociologų draugijos konferencija “Sociologinė vaizduotė ir jos politika, 2013-10-11/12
ADOMAITIENĖ, Reda. Profesinė socializacija moksle: teorinis aspektas. Lietuvos sociologų draugijos konferencija “Sociologinė vaizduotė ir jos politika, 2013-10-11/12. Stendinis pranešimas.

Straipsniai kituose leidiniuose

KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Įteikti aukštojo mokslo diplomai 11-ąjai Alytaus kolegijos absolventų laidai. ,,Alytaus naujienos” Nr. 73, 2013-06-22.
KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Alytaus kolegijos akademinis laikraštis „Scientia – stella in via“
ŽIURKUTĖ, Neringa. Alytaus kolegija pradeda įgyvendinti ugdymo karjerai projektą. 2013 m. birželis.
KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Alytaus kolegija garsi naujovėmis ir studijų kokybe. ,,Mano Druskininkai” Nr. 40, 2013-07-25.
ŽIURKUTĖ, Neringa. Alytaus kolegijos studentų ugdymas karjerai – studento įsidarbinimo sėkmės link. ,,Alytaus naujienos” Nr. 126 (12459), 2013-10-29.
RADLINSKAITĖ, Rozalija; URBONIENĖ, Laima, ,,Alytaus kolegijos tarptautiniai renginiai ir projektai – Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu“. ,,Alytaus naujienos“ Nr. 127 (12460), 2013-10-31
KUPČINSKIENĖ, Irena. Lietuvos atstovai Briuselyje- už Europą, Lietuvą ar save. ,,Alytaus naujienos“ 2013 m. kovo 16 d. Nr. 31
KUPČINSKIENĖ, Irena. „Jei sniegas būtų tikras arba Kalėdų stebuklas, padovanotas „Dainavos“. Alytaus naujienos, Nr. 148, 2013-12-19
KUPČINSKIENĖ, Irena. Kolegijų dėstytojų vizitas į Briuselį EP informacijos biuro svetainėje.
http://www.europarl.lt/view/lt/Naujienos_aktualijos/naujienos-2013/naujienos-2013-Apr/Naujienos_aktualijos-2013-Apr-1.html
ČIŽINAUSKIENĖ, Liuda Neringa. Straipsnis Alytaus kolegijos akademiniam laikraštyje „SCIENTIA – STELLA IN VIA“ . Specialus leidinys, skirtas AK Varėnos studijų centrui: „Būti kūrėjais ne tik profesinėje aplinkoje“, 2013-01-16

Knygų leidyba, vertimai

KUPČINSKIENĖ, Irena. Mary Higgins Clark „Kai vėl susitiksime“. V. Alma littera, ISBN987-609-01-1220-5. Vertimas iš anglų kalbos.
KUPČINSKIENĖ, Irena. Sandra Brown „Žemas slėgis“.Vertimas iš anglų kalbos.