MS Excel pažengusiesiems

Pavadinimas MS EXCEL PAŽENGUSIESIEMS
Tikslinė grupė Įstaigų, įmonių, organizacijų personalas, fiziniai asmenys, pageidaujantis tobulinti kompetencijas arba persikvalifikuoti.
Tikslas ir uždaviniai Tikslas – MS Excel pritaikymas įvairioms užduotims atlikti: duomenų valdymui, statistikai, analizei finansinei apskaitai, prognozei ir kt.

Uždaviniai:

1. Gebėti praktiškai taikyti sudėtines funkcijas.

2. Gebėti dirbti su lentelėmis, darbo lapais ir knygomis.

3. Gebėti dirbti su duomenų sąrašais.

4. Mokėti panaudoti analizės priemones, kurti sukinius.

Modulių/temų pavadinimai 1. Funkcijos

·         Sudėtingų funkcijų panaudojimas

·         Sąlyginė funkcijos ((IF, SUMIF, COUNTIF ir pan.)

·         Teksto funkcijos (FIND, LEN, TEXT ir pan.)

·         Datų ir laiko funkcijos (DAY, NOW, TIME ir pan.)

·         Finansinės funkcijos (PMT, NPER, PV, FV, RATE)

·         Duomenų atrankos funkcijos (VLOOKUP, HLOOKUP ir pan.)

2. Darbas su lentelėmis, darbo lapais ir knygomis

·         Lentelės pavadinimo užšaldymas

·         Darbo knygos skaidymas

·         Darbo lapų ir darbo knygų palyginimas

·         Darbo knygos apsauga

·         Prieinami ir neprieinami vartotojui laukai

3. Darbas su duomenų sąrašais

·         Duomenų sekos

·         Duomenų rūšiavimas stulpeliais ir eilutėmis

·         Duomenų filtravimas

·         Išplėstinis filtravimas

·         Pasikartojančių eilučių (dublikatų) šalinimas

·         Tarpiniai paskaičiavimai

·         Kelių lentelių suvestinės kūrimas

·         Duomenų įvedimo apsauga Validation

4. Analizės priemonių panaudojimas

·         Optimalaus sprendimo radimas (Scenarijai)

·         Excel galimybė (Data Table)

·         Goal Seek panaudojimas

5. Ataskaitų – sukinių kūrimas (Pivot Table)

·         Duomenų pasirinkimas

·         Diagramų iš ataskaitų kūrimas ir modifikavimas

·         Ataskaitų nuostatų bei funkcijų keitimas

·         Ataskaitų taisymas ir modifikavimas

6. Darbas grupėje

·         Komentarų įterpimas, redagavimas, rodymas

·         Bendro naudojimo darbo knygos

·         Pakeitimų sekimas

·         Darbo knygų palyginimas ir apjungimas

Programos trukmė 20–30 akad. val.
Mokymo metodai Paskaitos, demonstravimas, praktiniai užsiėmimai
Dėstytojas Aušra Stravinskienė, Gintautas Stonys
Kontaktai ausra.stravinskiene@akolegija.lt, gintautas.stonys@akolegija.lt