Internetinė kalbinė parama (OLS)

Programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviams teikiama internetinė kalbinė parama (angl. Online Language Support, OLS), siekiant padėti jiems geriau išmokti kalbą, kuri bus jų studijų, darbo ar savanoriškos veiklos užsienyje kalba, kad ši patirtis jiems būtų kuo naudingesnė.

Internetinę kalbinę paramą imta teikti todėl, kad nepakankami kalbos įgūdžiai tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti Europos švietimo, mokymo ir jaunimo mobilumo galimybėmis. Tai lanksti ir paprasta priemonė, suteikianti galimybę tobulinti kalbos žinias. Ja padedama siekti ir konkretaus programos „Erasmus+“ tikslo skatinti kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę.

OLS šiuo metu gali naudotis dalyvaujantieji veikloje, vykdomoje šiose „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso srityse:

  • aukštojo mokslo;
  • Europos solidarumo korpuso;
  • profesinio mokymo;
  • suaugusiųjų mokymosi (įskaitant visų švietimo, mokymo ir jaunimo sričių darbuotojus);
  • mokyklų;
  • jaunimo.

OLS galima naudotis visomis Europos Sąjungos kalbomis: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Be to, OLS bus galima naudotis ir programos „Erasmus+“ bei Europos solidarumo korpuso šalių – Islandijos, Makedonijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos – oficialiosiomis kalbomis.

Interneto svetainė: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-language-basics-with-online-language-support