Inovatyvus IKT ugdymas socialiniam – ekonominiam vystymuisi (IESED) (574283-EPP1-12016-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)

https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2024/01/IESED1.gif
Gebėjimų stiprinimas aukštajame moksle

Koordinuojanti institucija

P1 – AK – Alytaus kolegija, Lietuva

 Partnerių  institucijos:

P2 – SBMT BSU – BSU Technologijos verslo ir vadybos mokykla, Baltarusija
P3 – BSPU – Baltarusijos Maksimo Tanko valstybinis pedagoginis universitetas, Baltarusija
P4 – PIMB – Privatus vadybos ir verslo institutas, Baltarusija
P5 – VSTU – Vitebsko valstybinis technologinis universitetas, Baltarusija
P6 – BSUIR – Baltarusijos valstybinis informatikos ir radioelektronikos universitetas, Baltarusija
P7 – DMU – De Montfort universitetas, Jungtinė Karalystė
P8 – LUST – Lilio mokslo ir technologijų universitetas, Prancūzija
P9 – UEB – Bydgošč ekonomikos universitetas, Lenkija

Projekto tikslas: didinti Baltarusijos partnerių universitetų, teikiančių kokybišką aukštąjį išsilavinimą ir tenkinančių besikeičiančios ekonominės aplinkos poreikius, konkurencingumą; padėti tobulinti IT srities specialistų kompetencijas ir aukštojo mokslo, atitinkančio besikeičiančius Baltarusijos Respublikos ūkio poreikius bei Bolonijos proeceso reikalavimus,  kokybę.

Uždaviniai:

1) Šiuolaikinių IT srities specialistų kompetencijų tobulinimas;
2) IT srities studijų programų modernizavimas, 5 naujų lanksčių bakalauro lygmens studijų programų, paremtų naujais metodais bei Europos kreditų perkėlimo ir akumuliavimo sistema (ECTS) pagal Bolonijos reikalavimus, parengimas;
3) 25 šiuolaikinių kursų sukūrimas, įgyvendinant inovatyvius mokymo/si metodus ir priemones;
4)Specialios įrangos 5 eMokymosi laboratorijoms partnerių universitetams Baltarusijoje įsigyjimas.

Trukmė: 36 mėnesiai, 2016-10-15/2019-10-14
 
Dotacijos sutarties suma: 877.651,00 EUR
 
Projekto vadybinė grupė:

Danutė Remeikienė – direktorė, docentė, atsakinga už projekto stebėseną
Dr. Lina Kankevičienė – IRT fakulteto dekanė, docentė, projekto vadovė
Rozalija Radlinskaitė – Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, lektorė, projekto koordinatorė
Rasa Balynienė – IRT fakulteto lektorė, projekto studijų programų koordinatorė
Dalė Griškonienė – vyriausioji buhalterė, lektorė, projekto finansininkė
Irena Ivanauskienė – Tarptautinių studijų centro vedėja, atsakinga už projekto kokybę ir vertinimą
Kęstutis Tamulevičius – Vadybos ir inžinerijos fakulteto lektorius, atsakingas už projekto sklaidą