Dėstytojai

DĖSTYTOJAI 2023/2024 M. M. 

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursiniai darbai Praktikos Kontaktai
ALEKSANDRAVIČIENĖ
DAIVA
Lektorė Anesteziologija ir intensyvi terapinė slauga Baigiamoji praktika, Anesteziologijos ir intensyvios terapinės slaugos praktika daiva.aleksandraviciene@akolegija.lt
BALČIŪNIENĖ
JOVITA
Lektorė Informacinės technologijos,
Kokybės vadyba,
Visuotinė kokybės vadyba transporte ir logistikoje, Verslo procesai
jovita.balciuniene@akolegija.lt
BERNOTAITĖ LORETA Lektorė Mikrobiologija ir sanitarija     loreta.bernotaite@akolegija.lt
BERNOTIENĖ VYTAUTĖ Lektorė Pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų kineziterapija vytaute.bernotiene@akolegija.lt
DRAUGELIENĖ
TERESĖ
Lektorė Vaiko sveikatos priežiūra ir slauga, Slauga namuose Vaiko sveikatos priežiūros ir slaugos praktika terese.draugeliene@akolegija.lt
DUMBLIAUSKIENĖ VIRGINIJA Lektorė Viešojo maitinimo technologija ir organizavimas virginija.dumbliauskiene@akolegija.lt
GUDZINEVIČIENĖ
DAIVA
Lektorė Reabilitacija ir visuomenės sveikata,
Fizinė medicina ir reabilitacija
Fizinės medicinos ir reabilitacijos  praktika daiva.gudzineviciene@akolegija.lt
Dr. GUKAUSKIENĖ LIGITA Docentė Geriatrinė slauga, Slaugos taikomieji tyrimai, Mokslinių tyrimų metodologija, Dietetika Slaugos taikomieji tyrimai Geriatrinės slaugos praktika ligita.gukauskiene@akolegija.lt
JARUŠEVIČIENĖ
LINA
Lektorė Anatomija, fiziologija ir patologija, Masažas, Sporto medicinos pagrindai Pažintinė praktika, Bendruomenės praktika, Klinikinė praktika, Baigiamoji praktika lina.jaruseviciene@akolegija.lt
KITAVIČIENĖ
DALIA
Lektorė Bendruomenės slauga,
Sveikatos mokymas, Reabilitacija ir visuomenės sveikata
dalia.kitaviciene@akolegija.lt
LEONAVIČIENĖ
JOLITA
Lektorė Terapinė slauga Terapinės slaugos praktika jolita.leonaviciene@akolegija.lt

NECIUNSKAITĖ-KHANGURA INGA

Lektorė Profesinė  užsienio kalba (anglų) inga.neciunskaite-khangura@akolegija.lt
MATONIS
RIČARDAS
Lektorius Chirurginė slauga Chirurginės slaugos praktika ricardas.matonis@akolegija.lt
MATUKYNIENĖ KAROLINA Lektorė Hidroterapija, Nėščiųjų ir sergančių ginekologinėmis ligomis kineziterapija, Biomechanika ir kineziologija karolina.matukyniene@akolegija.lt
dr. MIKUTAVIČIENĖ
INGA
Docentė Psichologija, Profesinė komunikacija,
Sveikatos psichologija ir sociologija
inga.mikutaviciene@akolegija.lt
NARUŠEVIČIUS
SIGITAS
Lektorius Slaugos teisė ir administravimas, Sveikatos priežiūros teisė ir administravimas sigitas.narusevicius@akolegija.lt
NEDZINSKIENĖ SIMONA Lektorė Psichikos sveikatos priežiūra ir slauga Psichikos sveikatos priežiūros ir slaugos praktika simona.nedzinskiene@akolegija.lt
NOREIKIENĖ MONIKA Lektorė Bendroji slauga monika.noreikiene@akolegija.lt
PAŠKEVIČĖ ALMA Lektorė Paliatyvioji ir onkologinė slauga alma.paskevice@akolegija.lt
RAMANAUSKIENĖ
RASA
Lektorė Bendroji slauga Bendrosios slaugos praktika rasa.ramanauskiene@akolegija.lt
RIDZIAUSKIENĖ
LAIMA
Lektorė Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė laima.ridziauskiene@akolegija.lt
SAPEŽINSKIENĖ
AUKSĖ
Lektorė Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija, Augalinio maisto technologija ir inžinerija, Maisto prekių mokslas Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija Pažintinė praktika aukse.sapezinskiene@akolegija.lt
STAUSKIENĖ KRISTINA Lektorė Ekonomikos teorija kristina.stauskiene@akolegija.lt
dr. ŠABLEVIČIENĖ
DALIA
Docentė Medicininė biochemija, Organinė chemija ir biochemijos pagrindai, Neorganinė chemija, Fizikinė chemija ir cheminė analizė, Maisto chemija ir analizė, Bendroji cheminė inžinerija ir technologija dalia.sableviciene@akolegija.lt
ŠILKŪNIENĖ GIEDRĖ Lektorė Akušerinės slaugos praktika giedre.silkuniene@akolegija.lt
ŠUMSKIENĖ MARIJONA Lektorė Sveikatai palankūs mitybos pagrindai marijona.sumskiene@akolegija.lt
TOCIONIENĖ RAIMONDA Lektorė Kineziterapijos metodikos, Terapinių ligonių kineziterapija, Bendroji kineziterapija raimonda.tacioniene@akolegija.lt
ULDINSKĖ AGNĖ Lektorė Sergančių vaikų kineziterapija agne.uldinske@akolegija.lt
URBONAITĖ AGNĖ Lektorė Farmakologija agne.urbonaite@akolegija.lt
Dr. VALONYTĖ-BURNEIKIENĖ LAURA Docentė Neurologinių ligonių kineziterapija, Fizioterapija, Funkcinė diagnostika kineziterapijoje laura.valonyte-burneikiene@akolegija.lt
VISOCKIENĖ
AUŠRELĖ
Lektorė Kūno kultūra, Ergonomikos pagrindai, Fizinio aktyvumo technologijos, Sportiniai ir laisvalaikio žaidimai  – Bendrosios kineziterapijos praktika ausrele.visockiene@akolegija.lt
ŽUKAUSKAS MARIUS Lektorius Minkštųjų audinių ir sąnarių mobilizacijos, Chirurginių, ortopedinių ir traumatologinių ligonių kineziterapija marius.zukauskas@akolegija.lt