Spaudos leidinių maketavimas ir dizainas

Pavadinimas SPAUDOS LEIDINIŲ MAKETAVIMAS IR DIZAINAS
Tikslinė grupė Suaugusieji, pageidaujantys patobulinti ar įgyti naujas kompetencijas, vidurinių bei profesinių mokyklų moksleiviai.
Tikslai ir uždaviniai Suvokti kompiuterinės leidybos esmę, gebėti maketuoti ir redaguoti tekstus, gebėti apdoroti grafinius vaizdus bei sukurti dokumentų formas, gebėti apdoroti objektus ir informaciją, pateikti ją popieriuje ir elektronine forma, gebėti maketuoti informacinį leidinį, išmokyti dirbti skeneriu ir jį aptarnaujančia programa.
Modulių/temų pavadinimai Kompiuterinės leidybos sistemos. Leidybos etapai. Šriftai. Spalviniai modeliai. Pagrindiniai dizaino principai. Estetiniai ir kiti vizitinės kortelės kriterijai. Laikraščių maketavimas. Knygų maketavimas. Darbas programa Adobe InDesign.
Programos trukmė Nuo 20 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Danguolė Leščinskienė
Kontaktai danguole.lescinskiene@akolegija.lt