Smulkaus ir vidutinio verslo finansų vadyba

Kurso trukmė – 30 val.

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, gebančius vykdyti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansinę investicinę veiklą ir jos kontrolę bei planuoti finansus. Įgyjamos kompetencijos, įgalinančios įvertinti SVV įmonių galimybes vykdyti finansinę investicinę veiklą, priimti sprendimus, susijusius su įmonės finansine investicine veikla, pasirinkti planavimo metodą, parengti ir įforminti finansinės veiklos planus, organizuoti SVV įmonių finansinę kontrolę ir veiklos įvertinimą, įforminti kontrolės rezultatus.