Apskaitininko mokymo programa

Apskaitininko mokymo programa ir jos teikiamos kompetencijos įgalina suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti; žinoti įmonių organizavimo veiklos ypatumus; identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus ūkinėje apskaitoje; atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras; apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą. Žinoti atsargų apskaitos būdus, mokėti tvarkyti atsargų analitinę ir sintetinę apskaitą; tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą; tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą. Suprasti veiklos finansavimą, gebėti apskaityti nuosavybę ir įsipareigojimus; suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje; žinoti gamybinės veiklos ypatumus, apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.

Asmenims, įvykdžiusiems apskaitininko mokymo programą bei išlaikius kvalifikacijos egzaminą, suteikiama apskaitininko kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Apskaitininko kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti apskaitininku individualiose, viešose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, smulkiose ir vidutinėse verslo įmonėse.

Įgytas žinias kviečiame panaudoti tolesniam kvalifikacijos tobulinimui studijuojant Alytaus kolegijoje Verslo administravimo ir vadybos studijų krypties programose. Apskaitininko mokymo programos dalykai bus pripažinti ir įskaitomi.

Kursų trukmė – 800 val.,30 ECTS kreditų (Europos kreditai).

Kontaktinis asmuo Sigitas Naruševičius, el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt , mob. tel. +370 686 83635