Anglų kaip užsienio kalbos testas (angl. Test of English as a Foreign Language, TOEFL)

Anglų kaip užsienio kalbos testas (angl. Test of English as a Foreign Language, TOEFL, http://ets.org/toefl) – tai standartizuotas kalbos testas, kurio metu tikrinamos anglų kalbos žinios. Testą laiko stojantieji į užsienio aukštąsias mokyklas, kurių gimtoji kalba nėra anglų kalba. Paprastai šio egzamino reikalauja ne tik JAV aukštosios mokyklos, bet ir kitų šalių universitetai, kuriuose studijos vyksta anglų kalba. Testą taip pat laiko studentai, kurie nori pasitikrinti savo anglų kalbos žinias ir gauti sertifikatą, vykstantys tobulintis pagal mainų programas ir į mokslines stažuotes, norintys gauti vizą arba ketinantys dirbti užsienyje. Egzamino tikslas – visapusiškai įvertinti anglų kalbos mokėjimą.
Testo metu tikrinami šie kalbiniai gebėjimai:
1. rašytinės kalbos supratimas, skaitymas (Reading Comprehension)
2. šnekamosios kalbos supratimas, klausymas (Listening Comprehension)
3. kalbėjimas (Speaking)
4. rašytinė išraiška, t. y. savarankiškas rašymas (Written Expression).

Šios dalys yra tarpusavyje susijusios, pvz. perskaičius tekstą bei išklausius pokalbius, ta tema reikia parašyti trumpą rašinėlį. Egzamino trukmė – 4 val.

Alytaus kolegijoje galima laikyti internetinį egzamino variantą: TOEFL Internet-based Test (TOEFL iBT). Egzaminas yra mokamas, kainuoja apie 155 dolerius.

Kontaktinis adresas: exam.akol@gmail.com.