Visuotinės kokybės vadyba

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Visuotinės kokybės vadyba – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius VKV principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai * suvokti VKV esmę ir jos naudą organizacijoms;
* išmokti vertinti kokybės kaštus ir juos tobulinti;
* išmokti kokybės tobulinimo metodų.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Visuotinės kokybės vadybos esmė ir funkcijos
1.1. Kokybės sąvoka
1.2. Harmoningos plėtros ir visuotinės kokybės vadybos koncepcijos
2. Visuotinės kokybės vadybos pricipai, elementai, priemonės
2.1. Visuotinės kokybės principai
2.2.Visuotinės kokybės elementai
2.3. Visuotinės kokybės vadybos komponentai
3. Visuotinės kokybės vadybos raida
3.1. Kokybės valdymas ankstyvuosiuose civilizacijos etapuose
3.2. Pramonės revoliucija – kokybės problemų sukėlėja
3.3. Kokybės revoliucija Japonijoje
3.4. Pagrindiniai kokybės kūrėjai
4. Nacionaliniai kokybės apdovanojimai
4.1. E. Demingo prizas
4.2. JAV nacionalinis kokybės apdovanojimas
4.3. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis
4.4. Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje
5. Kokybės kaštai
5.1. Kaštų klasifikacija
6. Apsisprendimas tenkinti vartotoją
6.1. Patenkintas vartotojas
6.2. Darbo kokybės suvokimas kokybės vadyboje
6.3. Kliento lūkesčiai ir norai
6.4. Išoriniai vartotojai
6.5. Vidinio vartotojo apibūdinimas
7. Nuolatinis tobulinimas
7.1. Nuolatinio tobulinimo esmė
7.2. Nuolatinio tobulinimo tipai
8. Kokybės problemų sprendimo priemonės
8.1. Kokybės nesklandumų išaiškinimo priemonės
8.2. Kokybės kontrolės metodai
9. Visuotinis dalyvavimas
9.1. Žmogiškųjų išteklių vaidmuo
9.2. Vadovybės reikšmė visuotinės kokybės vadybai
9.3. Organizacijos kultūros vaidmuo visuotinio dalyvavimo procese
10. Kokybės vadybos standartai

Registruotis