Verslo etika

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Verslo etika – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius verslo etikos principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai suteikti žinių apie verslo etiką ir etinių problemų versle priežastis; išaiškinti pagrindines kurso sąvokas, funkcijas, tikslus, kategorijas, situacijas-pavyzdžius, etiško mąstymo taisykles, etikos kodeksų pavyzdžius; pateikti praktinių pavyzdžių bei klausimų diskusijoms, skatinančių mąstyti ir modeliuoti etišką elgesį.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Etikos samprata, esmė
2. Etikos reikšmė verslui
3. Etinės teorijos kryptys
3.1. Teleologija
3.2. Deontologija
3.3. Etinis reliatyvizmas
4. Organizacijos kultūra ir etinis klimatas
4.1. Organizacijos galios principai
4.2. Moralės įtaka darbo našumui
5. Etinių kategorijų apžvalga
5.1. Atsakomybė
5.2. Sąžiningumas
5.3. Teisingumas
5.4. Diskriminacija
5.5. Seksualinis priekabiavimas
6. Verslininko etinis kodeksas
6.1. Etikos kodekso tikslas ir reikšmė
6.2. Etikos kodekso funkcijos ir nauda
7. Etinės problemos versle
7.1. Etinių problemų priežastys ir jų analizė
7.2. Rinkodaros etinės problemos
7.3. Etika ir konkurencija
8. Etiniai konfliktai ir sprendimų priėmimo metodai
8.1. Etinių sprendimų metodai
8.2. Etinė dilema
8.3. Etinių konfliktų rūšys

Registruotis