Pardavimo valdymas

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Pardavimo valdymas – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantieji galėtų greitai bei efektyviai įsisavinti pardavimo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės principus. Kursą sudaro teorinė medžiaga, praktinės užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais bei aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Gebėti prognozuoti, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pardavimo procesą įmonėse, žinoti pardavimo biudžeto struktūrą ir pardavimo būdus, mokėti tinkamai parinkti pardavimo agentus bei nustatyti pardavimo padalinio veiklos efektyvumą.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymos iaplinkoje Moodle aplinkoje, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Pardavimo planavimo procesas
1.1. Pardavimo programos parengimas ir valdymas
1.2. Pardavimo programos struktūrą veikiantys elementai
2. Pardavimo apimčių prognozavimas
2.1. Rinkos potencialo įvertinimas
2.2.Kokybinis pardavimo apimčių prognozavimas
2.3.Kiekybinis pardavimo apimčių prognozavimas
3. Pardavimo biudžetas
3.1 Pardavimo biudžeto klasifikacija
3.2.Pardavimo biudžeto struktūra
3.3.Pardavimo biudžeto formavimo metodai
4. Pardavimo padalinio organizavimas
4.1. Prekių ir paslaugų pirkimas bei realizavimas
5. Pardavimo procesas
5.1. Didmeninės prekybos įmonės, jų tipai
5.2. Mažmeninės prekybos įmonės
5.3. Prekybos renginiai
5.4. Pardavimo pagalbininkai
6. Pardavimo agentų parinkimas ir mokymas
6.1.Darbuotojų verbavimo šaltinių ir komunikacijos priemonių parinkimas
6.2.Darbuotojų priėmimas ir adaptacijos procesas
6.3.Pardavimo agentų mokymas
7. Pardavimo padalinio darbuotojų skatinimas ir vertinimas
7.1. Pardavimo padalinio darbuotojų motyvavimas
7.2. Pagrindiniai pardavimo padalinio darbuotojų atlyginimo sistemos tikslai
7.3.Pardavimo padalinio darbuotojų atlyginimo sistemos sudedamosios dalys
8. Pardavimo padalinio veiklos efektyvumo vertinimas
8.1. Pardavimo analizė
8.2. Kaštų ir pelningumo analizė

Registruotis