Multimedija ir internetas

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Multimedijos ir interneto dalykas skirtas bendrajam ugdymui, supažindinti su daugialypės terpės objektų kūrimo ir pateikimo internete technologijomis. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, savikontrolės klausimai. Pateikti savikontrolės testai.
Kurso tikslai Supažindinti su multimedijos kūrimo technologijomis, suteikti pradinius įgūdžius naudotis programų paketais, skirtais elektroninių knygų, tinklalapių, prezentacijų bei reklamos klipams kurti, mokėti kokybiškai ir greitai parengti informaciją ir pateikti ją išoriniam vartotojui, gebėti pritaikyti multimedijos galimybes įmonės veikloje.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis programa Macromedia Flash MX ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Multimedijos sąvoka ir reikšmė
2. Multimedijos kūrimo etapai
3. Multimedijos produkto projektavimas
3.1. Projekto rengimas
3.2. Pasiūlymo rašymas
3.3. Multimedijos produkto rengimo eiga
4. Techninė multimedijos įranga
4.1. Multimedijos sistemos standartai
4.2. Informacijos įvedimo ir išvedimo įrenginiai
4.3. Ryšio įrenginiai
5. Pagrindinės multimedijos kūrimo priemonės
5.1. Vaizdų kūrimo priemonės
5.2. Trimačio modeliavimo ir animacijos priemonės
5.3. Vaizdų redagavimo priemonės
5.4. Simbolių optinio atpažinimo priemonės
5.5. Garso redagavimo priemonės
5.6. Animacijos, video ir skaitmeninių filmų kūrimo priemonės
6. Greitas multimedijos kūrimas
7. Pagrindiniai multimedijos elementai
7.1. Tekstas
7.2. Garsas
7.3. Grafiniai vaizdai
7.4. Filmuota medžiaga
7.5. Animacija
8. Autorinės multimedijos sistemos
8.1. Autorinių sistemų klasifikacija
8.2. Autorinių sistemų pavyzdžiai
9. Kompaktinių diskų technologija
10. Internetas. WWW sistema ir jos kūrimas. Multimedijos publikavimas internete
11. Darbas programa Macromedia Flash MX
11.1. Braižymas ir piešimas
11.2. Spalvinimas teptuku
11.3. Piešimas linijos įrankiu, pieštuku. Pipetės panaudojimas
11.4. Tekstas
11.5. Animacija
11.6. Biblioteka ir simboliai
11.7. Sluoksniai
11.8. Garsas
11.9. Interaktyvaus žaidimo kūrimas

Registruotis