Maketavimas

Kurso apimtis ir trukmė 4 ECTS kreditai (107 valandos). Kurso trukmė – 3 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Maketavimo dalykas skirtas įgyti profesines kompetencijas leidinių rengimo organizavimo specializacijos srityje: mokėti kokybiškai pateikti informaciją vartotojui; gebėti maketuoti ir redaguoti tekstus; gebėti apdoroti informaciją ir kokybiškai ją pateikti vartotojui; gebėti sumaketuoti informacinį leidinį; gebėti apdoroti objektus, informaciją ir pateikti ją popieriuje. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, savikontrolės klausimai. Pateikti savikontrolės testai.
Kurso tikslai Suvokti kompiuterinės leidybos esmę, gebėti maketuoti ir redaguoti tekstus, gebėti apdoroti grafinius vaizdus bei sukurti dokumentų formas, gebėti apdoroti objektus ir informaciją, pateikti ją popieriuje ir elektronine forma, gebėti maketuoti informacinį leidinį, Išmokyti dirbti skeneriu ir jį aptarnaujančia programa.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis programomis Adobe InDesign arba Adobe PageMaker ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 92 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Tekstų redaktorių paskirtis ir funkcijos
2. Kompiuterinės leidybos sistemos
2.1. Kompiuterinių leidybos sistemų paskirtis ir funkcijos
2.2. Leidyboje naudojama programinė įranga
3. Leidybos etapai
4. Šriftai
4.1. Šriftas – grafinio dizaino elementas
4.2. Šrifto sudedamosios dalys ir šriftų šeimos
4.3. Šrifto kompozicinės savybės
5. Spalviniai modeliai
6. Pagrindiniai dizaino principai
7. Estetiniai ir kiti vizitinės kortelės kriterijai
8. Laikraščių maketavimas
8.1. Laikraščių apipavidalinimo reikšmė
8.2. Šrifto parinkimas pagrindiniam tekstui
8.3. Antraštės stilius
8.4. Skilčių plotis
8.5. Puslapio sutvarkymas
8.6. Nuotraukos laikraštyje
8.7. Fotokompozicijos sudarymas
8.8. Infografikos naudojimas
8.9. Balta erdvė – dizaino elementas
9. Knygų maketavimas
9.1. Šriftų naudojimas knygose
9.2. Įvairių rūšių tekstas knygose
9.1. Teksto išskirtiniai elementai
9.1. Lentelės ir matematinės formulės
9.1. Maketavimas – svarbus knygos rengimo etapas
10. Darbas programomis Adobe InDesign ir Adobe PageMaker
10.1. Maketavimo programų InDesign ir PageMaker pagrindinės savybės, įrankiai, funkcijos
10.2. Darbas su tekstu
10.3. Blankų su įkopijuotom linijom maketavimas
10.4. Lentelių kūrimas
10.5. Spalvų modeliai programose InDesign ir PageMaker
10.6. Darbas su skeneriu
10.7. Vizitinių kortelių, skelbimų, etikečių maketavimas
10.8. Reklaminio lankstinuko maketavimas
10.9. Laikraščio maketavimas

Registruotis