Logistika

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Logistika – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius logistikos principus ir funkcijų vietą bei svarbą įmonės veiklos našumo didinime, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai.
Kurso tikslai * Žinoti logistinės veiklos principus ir tikslus įmonėje, siekiant veiklos optimizavimo;
* Mokėti analizuoti logistikos išlaidų kitimo tendencijas, esant skirtingiems logistinio aptarnavimo lygiams, kintant sandėlių skaičiui ir transporto paslaugų teikimo formoms;
* Gebėti apskaičiuoti atsargų apyvartumo rodiklius, įvertinant atsargų valdymo efektyvumą;
* Išmanyti sandėliavimo veiklos parametrus, esant skirtingiems prekių laikymo būdams ir sandėliavimo įrangai;
* Parinkti tinkamą transporto rūšį ir jos kombinacijas, tarptautiniame krovinių vežimo procese.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Registruotis