Krovinių vežimo technologijos

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Krovinių vežimo technologija – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius krovinių vežimo technologinio proceso elementus ir jų sąveiką planuojant, organizuojant, valdant ir kontroliuojant krovinių vežimą kelių transportu. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai.
Kurso tikslai * Išmanyti transporto sistemos komponentus ir jų charakteristikas;
* Žinoti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pagrindines nuostatas, susijusias su krovinių vežimu;
* Atpažinti krovinio savybes, įtakojančias kokybiško transportinio įpakavimo sąlygas;
* Parinkti tinkamą krovinio pakuotę ir transportinę tarą, projektuojant krovinio vežimo technologinį procesą;
* Paaiškinti ETMK konvencijos naudojimo pagrindinius aspektus ir EURO sunkvežimių standartų rodiklius;
* Paskaičiuoti pagrindinius kelių transporto techninius-eksploatacinius rodiklius ir žinoti kelių transporto įkrovumo normas, esant įvairiems transporto priemonių tipams;
* Parinkti greitai gendančių produktų transportavimo temperatūros rėžimą ir tinkamas specialias transporto priemones pagal ATP konvenciją;
* Palyginti įvairias multimodalinio vežimo technologijas, projektuojant krovinio vežimo technologinį procesą.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Galutinis atsiskaitymas vyks Alytaus kolegijoje.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Transportas ir jo sistema
1.1. Transportas ir jo produkcija
1.2. Transporto sistema ir jos komponentai
1.3. Transporto sistemos valdymas
2.Transporto rūšių plėtra Lietuvoje ir pagrindiniai LR transporto norminiai aktai
2.1. LR transporto plėtros progama
2.2. Lietuvos Respublikos transporto veiklos įstatymas
2.3. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
3. Kroviniai ir jų pakavimas, transportinė tara
3.1. Kroviniai, jų klasifikavimas
3.2. Krovinių transportinis įpakavimas ir markiravimas
3.2. Krovinių vežimo apimtis, jų apyvarta ir srautai
3.3. Plokštieji ir erdviniai padėklai
3.4. Krovinių vežimas konteineriuose
4. Kelių transporto priemonės kroviniams vežti
4.1. Krovininių automobilių klasifikavimas
4.2. Euro sunkvežimių standartai ir Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) licencija
4.3. Krovininių automobilių parko struktūra ir jo darbo laiko skaičiavimas
4.4. Techniniai – eksploataciniai rodikliai
4.5. Transporto priemonių įkrovumo normos kelių transporte
4.6. Specialių transporto priemonių greitai gendantiems produktams pervežti apibrėžimai ir normos
5. Multimodalinai vežimai
5.1. Multimodalinių vežimų esmė ir priežastys, susijusios su būtinumu vystyti šiuos vežimus
5.2. Pagrindinės multimodalinių vežimų technologijos
5.3. Pagrindiniai kombinuotų vežimų maršrutai Europoje
5.4. Kainų konkurencija tarp kelių ir kombinuoto transporto

Registruotis