Elektroninė leidyba

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Elektroninė leidyba – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius e. leidybos principus, įgyti naujų teorinių bei praktinių žinių. Kursą sudaro teorinė, bei praktinio pobūdžio medžiaga, vaizdo paskaita, kontroliniai klausimai. Pateikti savitikros testai, literatūra.
Kurso tikslai Žinoti tradicinį leidybos ciklą. Žinoti elektroninės leidybos sistemų paskirtį, sudėtines dalis ir funkcijas. Žinoti leidyklos darbo pagrindus ir veiklos sritis. Gebėti organizuoti elektroninę leidyklą. Žinoti elektroninių leidinių tipus, jų charakteristikas ir pateikimo formatus. Gebėti naudotis meta duomenimis reikiamais bibliotekų ir leidyklų funkcionavimui. Gebėti naudotis visateksčių e. dokumentų ilgalaikio saugojimo sistemomis. Žinoti virtualių bibliotekų ir elektroninės leidybos reikšmę ir santykį šiuolaikinėje visuomenėje.

Kurso teikimo forma
Kursas patalpintas internetinėje CDK mokymo aplinkoje
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus Alytaus kolegijoje paskirtoje auditorijoje suderintu su dėstytoju laiku.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Elektroninės leidybos samprata
2. Kompiuterinių elektroninės leidybos sistemų paskirtis, sudėtinės dalys, funkcijos
2.1. Leidyboje naudojama programinė įranga
2.2. Techninio redagavimo priemonės Abbyy Fine Reader programa
2.3. Adobe Acrobat programos taikymas elektroninėje leidyboje
3. Leidyklos darbo pagrindai ir darbo organizavimas
3.1. Leidyklose – spaustuvėse esantys skyriai ir padaliniai
3.2. Darbuotojų pareigos leidykloje – spaustuvėje
4. Tradicinis leidybos ciklas
5. Elektroninių leidinių tipai
5.1. Tradicinių leidinių rūšys ir klasifikavimo kriterijai
5.2. Elektroninių leidinių klasifikavimo kriterijai
5.3. Elektroninių knygų klasifikacija pagal informacijos pobūdį
5.4. Elektroninių knygų klasifikacija pagal informacijos laikmeną
5.5. Elektroninių enciklopedijų klasifikacija
6. Leidinio maketo paruošimo proceso ypatumai
7. Elektroninė leidyba ir virtualios bibliotekos
8. Grupinio darbo organizavimo leidybos sistemų apžvalga
8.1. DocuShare internetinė dokumentų valdymo sistema
8.2. Žurnalų publikavimo sistema Open Journal Systems
9. Visateksčių e. dokumentų ilgalaikio saugojimo sistemos
10. E. leidyba ir poligrafija

Registruotis