Elektroninė komercija

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 4 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Elektroninė komercija – tai nuotolinio mokymosi kursas, skirtas elektroninės komercijos studijoms, padėsiantis besimokantiems greitai bei efektyviai suvokti elektroninės komercijos principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Suprasti elektroninės komercijos veiklos principus, struktūrą, jos diegimą, plėtros prielaidas ir sąlygas, suderinamumo su veikiančia verslo struktūra galimybes ir praktinę naudą.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks internetu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina 138 eurai. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

 Kurso turinys

1. Įvadas į elektroninę komerciją.
2. E. komercijos struktūra ir organizavimo ypatumai, privalumai ir trūkumai
3. Internetas – organizacinė techninė e. komercijos prielaida
4. Pirkimų ir pardavimų valdymas e. Komercijoje
5. Internetinė aplinka ir veiklos joje etika
6. Reklama ir pardavimų skatinimas e. komercijoje
7. Saugumas ir patikimumas
8. E. komercijos principai ir formos
9. Paieška internete
10. Internetinė rinkodara, e. rinkos dalyviai.
11. Atsiskaitymai internete
12. Interneto projektų kūrimas

Registruotis