Dokumentų valdymas

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Dokumentų valdymas – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai suvokti pagrindinius dokumentų valdymo principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, praktinės bei savarankiško darbo užduotys. Pateikti savitikros klausimai bei testai.
Kurso tikslai * Suvokti dokumentų valdymo svarbą įstaigos, įmonės valdymo veikloje.
* Suvokti dokumentų ypatumus, jų sudarymo ir įforminimo reikalavimus.
* Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis, rengiant dokumentus.
* Gebėti tvarkyti įmonės, įstaigos dokumentus.
* Suvokti dalykinės komunikacijos raštu svarbą įstaigos, įmonės veikloje.
* Suvokti efektyvią komunikaciją lemiančius veiksnius.
* Gebėti efektyviai rašyti įvairius dalykinius laiškus.
* Gebėti efektyviai dalyvauti dalykinės komunikacijos raštu procese, spręsti įvairias sudėtingas užduotis organizacijoje.
* Gebėti parengti dokumentus saugojimui.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internetinėje CDK mokymosi aplinkoje, jungiamasi su internetiniu adresu
Atsiskaitymas už kursą Atsiskaitymas už kursą vyks elektroniniu paštu, atlikus dėstytojo paskirtas užduotis ir atsakius į testo klausimus.
Kurso kaina Kursų kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

1. Dokumentų valdymo samprata, studijų objektas, dalykas. Dokumentų valdymo reikšmė įstaigų, įmonių darbo organizavimui
2. Dokumentų valdymo organizavimo formos ir jų taikymas pagal įstaigos veiklos pobūdį, struktūrą, dokumentų apyvartos apimtį. Normatyviniai aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą
3. Dalykinė komunikacija raštu – įstaigos administravimą reglamentuojanti funkcija. Dalykinės komunikacijos samprata ir reikšmė atliekant administravimo funkcijas
4. Vidinė ir išorinė komunikacija. Efektyvi ir neefektyvi komunikacija. Komunikacijos barjerai ir jų įtaka atliekant administravimo funkcijas. Dokumentai komunikacinėje sistemoje
5. Vidinė ir išorinė komunikacija. Efektyvi ir neefektyvi komunikacija. Komunikacijos barjerai ir jų įtaka atliekant administravimo funkcijas. Dokumentai komunikacinėje sistemoje
6. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų rūšys ir paskirtis
7. Įstaigos, įmonės rengiamų dokumentų rūšys, paskirtis, jų ypatumai
8. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos organizavimas
9. Dalykinių laiškų charakteristika, struktūra, jų efektyvumą lemiantys veiksniai. Dalykinių laiškų rūšys
10. Dokumentacijos planas
11. Archyvo bylų parengimo reikalavimai
12. Bylų apyrašai
13. Dokumentų atrinkimas naikinti. Dokumentų vertės ekspertizė
14. Dokumentų perdavimas į įstaigos archyvą. Dokumentų perdavimas valstybiniam saugojimui
15. Istorinė pažyma. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas

Registruotis