SIDA


Švedijos tarptautinė plėtros bendradarbiavimo agentūra (SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency) yra pavaldi Švedijos užsienio reikalų ministerijai. Šios agentūros valdymą vykdo Švedijos vyriausybė. Agentūra atlieka vyriausybės pavedimus, siekdama Švedijos plėtros pagalbos politikos tikslų.

Organizacijoje nauja ir svarbu:

• Politika – globalūs dialogai ir sutarimo siekimas, žinių plėtra ir informavimas, kokybės užtikrinimas ir kompetencija;
• Veikla – plėtros bendradarbiavimo įgyvendinimas
• Valdymas – kontrolės ir planavimo funkcijos, paslaugos institucijai.

TARPTAUTINĖS MOKYMO PROGRAMOS

SIDA siūlo tarptautines mokymo programas (TMP) dalyviams iš žemų ir vidutinių pajamų šalių prioritetinėse srityse.
TMP metodologija atsižvelgia į troškimą plėsti ir reformuoti tai, ką dalyvių organizacijos išreiškia savo teikiamose paraiškose programai.

Agentūros interneto svetainė: http://www.sida.se

PROJEKTAI

• Jauna įmonė
• Regioninės plėtros strategijos parengimas, jos įgyvendinimas bei priemonės