PHARE

PHARE programos tikslas – remti šalių kandidačių pasiruošimą stojimui į Europos Sąjungą.
PHARE – pagrindinis finansinio ir techninio Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis (VRE) instrumentas, 1989 m. įsteigta programa ūkio reformoms ir pereinamojo laikotarpio procesams Lenkijoje ir Vengrijoje remti (iš čia ir kilęs programos pavadinimas – angliškai „Poland and Hungary Aid for Restructuring the Economy”, trumpai PHARE). PHARE programa pamažu buvo išplėsta į kitas regiono šalis.
Pirmuoju pereinamuoju laikotarpiu didžioji per PHARE programą teikiamos paramos dalis buvo skiriama patirties diegimui, techninei pagalbai ir, esant reikalui, humanitarinei pagalbai. Atsižvelgiant į spartėjantį plėtros procesą ir įvairiose srityse pasiektą pažangą, PHARE misijos buvo pritaikytos kiekvienos valstybės partnerės prioritetams ir poreikiams. Techninės pagalbos poreikiai santykinai sumažėjo, tačiau padidėjo paramos investicijoms paklausa, ypač infrastruktūros (energijos, transporto, telekomunikacijų), aplinkosaugos, branduolinio saugumo ir žemės ūkio srityse.
Ilgainiui PHARE programa buvo perorientuota remti šalių kandidačių pasirengimą tapti ES narėmis, atsižvelgiant į Kopenhagos kriterijus: demokratijos nuostatų stabilumą, žmogaus teisių gerbimą, mažumų apsaugą, konkurencingą ekonomiką ES rinkoje. PHARE virto pagrindiniu šių šalių pasirengimo ES narystei instrumentu.
Nuo 1991 metų ES finansinė parama per PHARE programą buvo pradėta teikti ir Lietuvai. PHARE programa Lietuvoje buvo įgyvendinama iki 2004 metų.

PROJEKTAI

• Inovatyvūs demokratijos modeliai vietinėje valdžioje / InDeMo (ES Phare 2003 programa ir Cesio regiono taryba (Latvija));
• Darbuotojų perkvalifikavimas smulkiose ir vidutinėse Alytaus apskrities įmonėse – mechatronikos diegimas 6537902-01-01-0017;
• Mega tinklas; mechatronikos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema ŽIP-01-152;
• Mokymosi kursų kūrimas Europos Bendrijos išorinei pagalbai, Marijampolė LT 0009.02.01.004 SER;
• Eksperimentinis vietinio užimtumo iniciatyvos projektas A 001.