LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI


Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo politiką.

Partnerysčių projektai

DANTE LLP-LdV-PRT-2013-LT-0437

Naujovių perkėlimo projektai

Paveldas ir natūralūs resursai žaliajai verslininkystei (HENGE) 2011-1-ES1-LEO05-35905
Verslumo ugdymas profesinio rengimo sistemoje (Entrepreneurship in Vocational Education (EVE))
LLP-LDV-TOI-2009-LT-0048

Mokslo taikomosios veiklos sistemos plėtra ir įgyvendinimas (TARSI) LLP-LDV-TOI-2009-LT-0030-P3

Bandomieji projektai

• Anglų kalbos + finansų e-mokymo modulis šalims, besiintegruojančioms į ES LT/01/B/F/LA- 137001;
• IT akademija: e. mokymasis smulkiam ir vidutiniam verslui LT/01/B/F/PP- 137006;
• Tarptautinis krovinių vežimas. Vairuotojo knyga LT/99/1/088112/PI/III.1.a./FPI;
• Lietuvos verslo inkubatorių mokomasis tinklas.

Mobilumo projektai

Tarptautinė stažuotė būsimiems IT specialistams LT/06/PL/2/1070;
Rinkodaros studentų praktika užsienyje LT/06/PL/2/1014;

• Būsimųjų banko ir draudimo specialistų kvalifikacijos kėlimas LT/04/PL/3/0676;
• Ekonomistų įgūdžių tobulinimas užsienio įmonėse LT/02/PL/3/0261;
• Verslo progresas Baltijos jūros regione ABBLE LT/00/PL/2/0114;
• Studentų profesinio rengimo skatinimas Europoje 2000- 2002 (PROMENA);
• Jaunimo mokymasis- 2000 (COMMIT) LT/00/PL/0123;
• VOICE F/98/2/06261/PL/II.1.2.a./FPI.

Stažuotės

• Nuotolinio mokymo plėtra, siekiant gerinti mokymo mobilumą, skleidžiant gerąją patirtį F06AEXX-117609;
• Taikomųjų tyrimų integravimo į mokymo procesą galimybės Lietuvos aukštosiose mokyklose LT/06/EX/1/0976;
IT taikymas verslumui ugdyti LT/06/EX/1/1010;
• Projekto vadybos modulio diegimas Lietuvos kolegijose LT/05/EX/1/0955;
• Dialogo tarp bendruomenių ir formalaus bei neformalaus mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi kontekste LT/05/EX/1/0907;
Europinė patirtis rengiant mechatronikos specialistus LT/05/EX/1/0884;

• Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymas per užsienio kalbos savarankiško darbo užduotis LT/04/EX/2/0782;
• Patirtis verslo praktinės mokymo firmos kūrimui bedarbiams ir būsimiems darbuotojams LT/04/EX/1/0652;
• Kompetencijų vertinimas mokymosi visą gyvenimą kontekste LT/04/EX/1/0811;
• Tarpkultūrinė komunikacija: profesinės užsienio kalbos mokymo(si) įvairovė LT/04/EX/2/0793;
• Logistikos mokslo ir praktikos integracija informacinėje verslo visuomenėje LT/03/EX/1/0542;
• Leidybinių sistemų specializacijos tobulinimas, įgyvendinant leidybos centro projektą, praktinio mokymo kontekste LT/03/EX/1/0527;
• Euroįgūdžių vystymas diegiant informacines technologijas dokumentavimo sektoriuje LT/02/EX/1/0314;
• Naujos technologijos mokyme ir studijose LT/02/EX/1/0254;
• Inovaciniai užsienio kalbos mokymo (si) metodai, naudojant modernių technologijų programas LT/02/EX/2/0321;
• Praktinis e-komercijos naudojimas ir e-komercijos svetainių kūrimo technologijos LT/01/EX/1/0225;
• Kokybės laidavimo sistemos tobulinimas LT/01/EX/1/0192;
• E- mokymo vadyba ir administravimas LT/01/EX/0213;
• ES edukacinės sistemos I-00-A-F-EX-120776/SCF;
• Personalo kompetencijos darbinėje veikloje skatinimas Europoje 2000- 2001 (PROSTAFF);
• Verslo anglų kalbos mokymo metodologijos inovacijos LT/00/EX/0106;
• Kultūriniai skirtumai verslo situacijose LT/00/EX/1/0128;
• Efektyvaus bendradarbiavimo plėtra, pagrįsta kompiuteriniu mokymu LT/99/I/00043/EX/I.1.2.c./LLL;
• Išplėstas verslo anglų kalbos įgūdžių tobulinimas anglų kalbos ir verslo dalykų dėstytojams LT/98/I/00007/EX/I.1.2.c/LLL.